Kalendarium Historyczne na najbliższy tydzień 5.XII-11.XII.2018

5.XII.2018 (Środa) 1480-Powstanie klasztoru bernadynów w Bydgoszczy 1757-Pruski Król Fryderyk II Wielki pokonał w bitwie pod Lutynią (Niem. Leuthen) wojska austriackie zmuszając je do ewakuacji ze śląska (Czas trwania Wojny Siedmioletniej). 1813-Doszło do kapitulacji...

Powstanie Warszawskie

Sierpień jest w historii Polski szczególnym miesiącem. Wydarzeniem, które w tym czasie wspominamy z wielkim szacunkiem, ale też podziwem jest Powstanie Warszawskie- jeden z polskich zrywów narodowych, które odcisnęły piętno na dziejach naszego kraju. Przyczyny...

Kalendarium Historyczne 14.XI-20.XI.2018

Kalendarium Historyczne 14.XI-20.XI. 2018  14.XI.2018 Środa  1425-W Brześciu Litewskim Siemovit V i Kazimierz II (Książęta mazowieccy) w imieniu swojego ojca Siemowita IV, potwierdzili zależność lenną wobec króla Władysława II Jagiełły.  1806-W Księstwie Warszawskim Gen. Jan Henryk Dąbrowski rozpoczyna...

Św. Florian patron Stalowej Woli

4 maja to dzień św. Floriana, patrona strażaków i hutników.  W kościele i parafii św. Floriana w Stalowej Woli jest odpust i odprawiana jest uroczysta Msza św. z udziałem strażaków i hutników. Kościół św....

Powstanie Listopadowe

Było polskim powstaniem narodowym skierowanym przeciwko Imperium Rosyjskiego, które wybuchło w nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku atakiem na Belweder a zakończyło się 21 października 1831 roku, swoim zasięgiem objęło obszar Królestwa...

Znacząca rocznica

Wśród wielu rocznic jakie przyszło nam obchodzić, dla Stalowej Woli ważna jest rocznica początku jej faktycznego powstania. Rocznica ta wypada 20 marca, gdyż 20 marca 1937 roku czyli równo 80 lat temu wycięto pierwszą...

Kalendarium historyczne 19 IX – 25 IX

19 IX 2018 r. - ŚRODA 1410 – Wielka wojna z zakonem krzyżackim: wojska króla Władysława II Jagiełły zakończyły nieudane oblężenie Malborka. 1657 – Zawarto pierwszy z dwóch traktatów wielawsko-bydgoskich, na mocy których Rzeczpospolita zrzekła się zwierzchności lennej nad Prusami Książecymi. 1676 – Wojna polsko-turecka: wojska turecko-tatarskie zdobyły Jezupol. 1794 – Insurekcja kościuszkowska:...

Kalendarium Historyczne 29.XI-4.XII.2018

29.XII.2018 Czwartek 1587- Wojska arcyksięcia Maksymiliana III Habsburga, który miał aspiracje do bycia królem polski, zakończyły nieudane oblężenie Krakowa. 1662-Hetman polny litewski Wincenty Korwin Gosiewski został zabity przez członków Związku Braterskiego. 1766-Sejm Czaplica zakończył...

Kalendarium historyczne 5 IX – 11 IX

5 IX 2018 - ŚRODA 1103 – Został uposażony klasztor benedyktynów w Mogilnie. 1651 – Powstanie Chmielnickiego: koło Trypola chorągwie dowodzone przez hetmana Marcina Kalinowskiego wciągnęły w zasadzkę i doszczętnie wybiły 3 tys. Kozaków z grupy Wasyla Zołotarenki. 1655 – Potop szwedzki: wojska szwedzkie zdobyły Sochaczew. 1793 – Obrączkowe zaćmienie Słońca widoczne w...

Św. Stanisław patron Polski

8 maja to uroczystość św. Stanisława ze Szczepanowa – polskiego duchownego katolickiego, biskupa krakowskiego, męczennika, świętego Kościoła katolickiego, głównego patrona Polski. Święty Stanisław, urodził się w Szczepanowie k. Bochni ok. 1030 r. Przypuszczalnie ukończył...

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

POLECANE