Czas I wojny światowej w powiecie niżańskim

28 czerwca 1914 w Sarajewie miał miejsce zamach dokonany przez arcyksięcia Ferdynanda, następcę tronu cesarza Austro-Węgier, a niespełna miesiąc później sprzymierzone z Cesarstwem Niemieckim Austro-Węgry wypowiedziały wojnę Serbii, która była sprzymierzona z carską Rosją...

103. urodziny Marii Mireckiej-Loryś

Biografia Urodziła się w dniu 7 lutego 1916 roku w Ulanowie jako siódme dziecko Dominika Mireckiego i Pauliny Mireckiej z domu Ścisłowska (Jej rodzeństwo również uczestniczyło w działalności konspiracyjnej). Mając pięć lat rodzina Mireckich wyprowadza...

Pierwszy proces załogi niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau.

Rozpoczął się przed polskim Najwyższym Trybunałem Narodowym w odstępie czasowym od 24 listopada 1947 roku do 22 grudnia 1947 roku. Ławę oskarżonych zasiadli odpowiednio 40 członków byłej załogi niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Miejscem procesu...

Jeszcze Polska, nie umarła, kiedy my żyjemy- 92 rocznica ustanowienia Mazurka Dąbrowskiego jako Hymn...

Historia naszego hymnu narodowego. Jako hymn pieśń patriotyczna “Mazurek Dąbrowskiego” został zatwierdzony przez rząd Piłsudskiego w dniu 26 lutego 1927 roku, ale ta pieśń istnieje od roku 1797. W swojej prostej, niewyszukanej formie- z odwołaniem...

Kalendarium historyczne 19 IX – 25 IX

19 IX 2018 r. - ŚRODA 1410 – Wielka wojna z zakonem krzyżackim: wojska króla Władysława II Jagiełły zakończyły nieudane oblężenie Malborka. 1657 – Zawarto pierwszy z dwóch traktatów wielawsko-bydgoskich, na mocy których Rzeczpospolita zrzekła się zwierzchności lennej nad Prusami Książecymi. 1676 – Wojna polsko-turecka: wojska turecko-tatarskie zdobyły Jezupol. 1794 – Insurekcja kościuszkowska:...

Zmarł budowniczy konkatedry

12 czerwca 2017r zmarł ks. prał. Władysław Janowski, proboszcz i budowniczy kościoła Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli w latach 21.11.1967 – 25.10.1977. Pogrzeb odbył się 14.06.2017r. w Zaczerniu koło Rzeszowa gdzie ksiądz...

Zadwórze – krwawe polskie Termopile

Zadwórze zasłynęło jako najbardziej dramatyczny epizod walk o Lwów w trakcie wojny polsko- bolszewickiej w 1920 roku. Tego roku, 17 sierpnia, 330 młodych Obrońców Lwowa pod dowództwem kpt. Bolesława Zajączkowskiego stoczyło heroiczny bój z...

Likwidacja Rozwadowskiego “Kedywu”

Wstęp Znajdująca się w Rozwadowie krótka uliczka, która w czasach PRL nosiła nazwę 15 grudnia, był to dzień zjazdu Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej, w którego wyniku tego połączenia powstała Polska Zjednoczona Partia...

Kalendarium Historyczne 29.XI-4.XII.2018

29.XII.2018 Czwartek 1587- Wojska arcyksięcia Maksymiliana III Habsburga, który miał aspiracje do bycia królem polski, zakończyły nieudane oblężenie Krakowa. 1662-Hetman polny litewski Wincenty Korwin Gosiewski został zabity przez członków Związku Braterskiego. 1766-Sejm Czaplica zakończył...

Niżańskie dobra w okresie późnego średniowiecza

Pierwsze wzmianki o Nisku Według ustalonych dotychczas ustaleń, prawdopodobnie pierwszym autorem wzmianki historycznej o Nisku, był anonimowy kancelista dworski polskiego króla Władysława III Warneńczyka. Wspomniany już zapis powstał w dniu 15-go kwietnia roku 1439. Dotyczył...

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

POLECANE