O nas

Stowarzyszenie „Stalowi Patrioci” powstało, aby promować wartości narodowe. Krzewić w Polakach patriotyzm, pogłębiać wiedzę historyczną i ekonomiczną. Celem jest także zachęcenie mieszkańców, aby aktywnie uczestniczyli w życiu miasta, a przy okazji wnosili swoje umiejętności do Stowarzyszenia. 
„Stalowi„ to organizacja pozarządowa. Nie jest ani partią polityczną, ani żadną jej częścią. Działalność opiera się na prawach stowarzyszenia. Zaś to co łączy wszystkich członków to wspólna historia, język ojczysty i kultura.
Każdy Polak powinien aktywnie brać udział w życiu społecznym. W krajach rozwiniętych jak USA czy Niemcy przynależenie do jakiejś grupy jest czymś oczywistym. Dołączenie do Stowarzyszenia umożliwia udział w ciekawych projektach, a także poznanie ciekawych ludzi. W planach są również wycieczki integracyjne oraz wspólnie z innymi organizacjami pozarządowymi spotkania poznawcze.
Pomysłów na działalność nie brakuje. Jednym z wielu zadań jest informowanie Stalowowolan o wydarzeniach w mieście, zwłaszcza o tych, które dotyczą polityki gospodarczej miasta, problemów społecznych itp. Ponadto w planach jest organizowanie spotkań z ciekawymi gośćmi, a także włączanie się w ciekawe inicjatywy.
Cele statutowe stowarzyszenia:
  • obrona i umocnienie tożsamości narodowej;
  • krzewienie patriotyzmu;
  • wspomaganie lokalnego patriotyzmu gospodarczego i przedsiębiorczości;
  • upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i sportu;
  • wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
  • inicjowanie, prowadzenie i wspieranie działań na rzecz krzewienia edukacji finansowej i obywatelskiej;
  • działalność kulturalno – oświatowa.