Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www.stalowipatrioci.pl

W pełni szanujemy prywatność naszych użytkowników. Zawsze dokładamy wszelkich starań by eliminować wszelkie sytuacje i techniki, które mogłyby naruszać podstawowe prawa dokonywania wyboru czy naruszać poufność informacji.
Dlatego dołożymy wszelkich starań aby dotrzymać niniejszej umowy między nami a naszymi czytelnikami. Jeżeli uznasz z jakiegokolwiek powodu, iż Twoje dane zostały wykorzystane w nieodpowiedni sposób – skontaktuj się bezpośrednio z administratorem: kontakt@stalowipatrioci.pl

Postanowienia ogólne

Serwis stalowipatrioci.pl jest serwisem należącym do Stowarzyszenia Stalowi Patrioci i jest jedynym administratorem danych osobowych.
Stowarzyszenie Stalowi Patrioci zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie: http://stalowipatrioci.pl/polityka-prywatnosci

Jeśli nie zgadzasz się z Polityka Prywatności, prosimy nie odwiedzać serwisu.

Jawne dane osobowe

Kiedy wypowiadasz się na forach dyskusyjnych, dodajesz komentarze do artykułów dostępnych w serwisie Stalowipatrioci.pl, i podajesz przy tym różne dane osobowe, musisz być świadom tego, iż nie mamy możliwości zabezpieczenia tych danych przed osobami i firmami trzecimi – są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści pisane w komentarzach aczkolwiek wszelkie treści nieetyczne i niekulturalne będą powodowały usunięcie wpisu użytkownika.

Korzystanie z serwisu Stalowipatrioci.pl

Mając na uwadze dobro Użytkowników, a także w celu zapewnienia najwyższej jakości Serwisu, niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu, jego funkcjonalności w każdej płaszczyźnie do innych celów – sprzecznych lub niewłaściwych – niż to wynika z charakteru i przedmiotu Serwisu, a w szczególności niedozwolone jest:

a) rozpowszechnianie treści pornograficznych;

b) uprawianie działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej;

c) rozsyłanie spamu i nie zamówionej informacji handlowej;

d) podejmowanie jakichkolwiek działań, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący stara się wpływać na użytkowników, działać na ich szkodę, szkodę administratora lub innych podmiotów trzecich;

e) publikowanie na łamach Serwisu treści naruszających polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające nieuzasadnione radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.)

Udostępniając materiały w Serwisie Stalowipatrioci.pl, Użytkownik:

a) oświadcza iż, posiada on uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa (w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawo do wykorzystania wizerunku) do tego, aby mogły być one opublikowane na łamach Serwisu oraz w innych mediach.

a) oświadcza, że udziela Administratorowi bezterminowej i nieodpłatnej licencji na korzystanie, utrwalanie i zwielokrotnianie ich dowolną techniką, w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna;

b) zobowiązuje się w przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do Administratora odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do opublikowanych treści, materiałów graficznych lub wizerunku osobistego osób trzecich, złożyć pisemne oświadczenie odpowiedniej treści, które uwolni Administratora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie, a także – w razie konieczności – wstąpić do sprawy w miejsce Administratora lub przystąpić do sprawy po jego stronie jako interwenient uboczny, zwracając przy tym Administratorowi na jego pierwsze żądanie, wszelkie poniesione przez Administratora wydatki związane z postępowaniem sądowym, w tym w szczególności wydatki poniesione na opłacenie zastępstwa procesowego, doradztwa prawnego oraz zasądzonych odszkodowań.

Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Polityki Prywatności.

Pliki cookies

Do poprawnego działania niektóre obszary serwis mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty przez serwer. Służą nam one do określenia, które części serwisu zostały odwiedzone oraz do personalizacji pewnych jego elementów do Twoich potrzeb. Cookies są również wykorzystywane do identyfikacji w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Pliki te nie mogą czytać danych zawartych na Twoim komputerze oraz nie mogą przeglądać innych plików cookies wysłanych przez inne strony www. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. W wypadku blokowania plików cookies przez Twoją przeglądarkę, serwis (lub jego części) może nie działać poprawnie lub zgodnie z zamierzeniami.

Postanowienia końcowe

Korzystając z serwisu Stalowipatrioci.pl spotkasz się z artykułami, opiniami, poglądami, itp., podpisanymi przez członków Stowarzyszenia Stalowi Patrioci lub osoby współpracujące z serwisem Stalowipatrioci.pl. Są one zgodne z naszymi opiniami, ale jednocześnie należy je traktować właśnie jako opinie.

Za treść przekazów reklamowych odpowiada reklamodawca.