Pierwszy proces załogi niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau.

Rozpoczął się przed polskim Najwyższym Trybunałem Narodowym w odstępie czasowym od 24 listopada 1947 roku do 22 grudnia 1947 roku. Ławę oskarżonych zasiadli odpowiednio 40 członków byłej załogi niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Miejscem procesu...

Kalendarium Historyczne 21.XI.2018-27.XI.2018

21.XI.2018 Środa.  1708- Wojska Króla Stanisława Leszczyńskiego zostały pokonane przez w konfederatów sandomierskich w bitwie pod Koniecpolem.  1787-Doszło do doszczętnego pożaru pałacu w Brunowie niedaleko Lwówka Śląskiego.  1855-Powstanie w Warszawie zgromadzenia zakonnego felicjanek, jej założycielką była Maria...

Kalendarium Historyczne 14.XI-20.XI.2018

Kalendarium Historyczne 14.XI-20.XI. 2018  14.XI.2018 Środa  1425-W Brześciu Litewskim Siemovit V i Kazimierz II (Książęta mazowieccy) w imieniu swojego ojca Siemowita IV, potwierdzili zależność lenną wobec króla Władysława II Jagiełły.  1806-W Księstwie Warszawskim Gen. Jan Henryk Dąbrowski rozpoczyna...

Kalendarium historyczne 19 IX – 25 IX

19 IX 2018 r. - ŚRODA 1410 – Wielka wojna z zakonem krzyżackim: wojska króla Władysława II Jagiełły zakończyły nieudane oblężenie Malborka. 1657 – Zawarto pierwszy z dwóch traktatów wielawsko-bydgoskich, na mocy których Rzeczpospolita zrzekła się zwierzchności lennej nad Prusami Książecymi. 1676 – Wojna polsko-turecka: wojska turecko-tatarskie zdobyły Jezupol. 1794 – Insurekcja kościuszkowska:...

Kalendarium historyczne 12 IX – 18 IX

12 IX 2018 r. - ŚRODA 1515 – Biskup wrocławski Jan Thurzo podpisał w Krakowie, w imieniu księcia legnickiego Fryderyka II jego układ małżeński z królewną Elżbietą Jagiellonką. Ślub odbył się we Wrocławiu 25 listopada tego samego roku. 1635 – W Sztumskiej Wsi zawarto rozejm polsko-szwedzki, przedłużający i zmieniający postanowienia rozejmu...

Kalendarium historyczne 5 IX – 11 IX

5 IX 2018 - ŚRODA 1103 – Został uposażony klasztor benedyktynów w Mogilnie. 1651 – Powstanie Chmielnickiego: koło Trypola chorągwie dowodzone przez hetmana Marcina Kalinowskiego wciągnęły w zasadzkę i doszczętnie wybiły 3 tys. Kozaków z grupy Wasyla Zołotarenki. 1655 – Potop szwedzki: wojska szwedzkie zdobyły Sochaczew. 1793 – Obrączkowe zaćmienie Słońca widoczne w...

Agresja na Polskę 1939

W piątek o świcie 1 września 1939 roku, 79 lat temu, lawina niemieckiego żelaza i ognia z powietrza, ziemi i morza runęła na Polskę, rozpoczynając II wojnę światową i gehennę narodu polskiego. Wybuch wojny...

Zadwórze – krwawe polskie Termopile

Zadwórze zasłynęło jako najbardziej dramatyczny epizod walk o Lwów w trakcie wojny polsko- bolszewickiej w 1920 roku. Tego roku, 17 sierpnia, 330 młodych Obrońców Lwowa pod dowództwem kpt. Bolesława Zajączkowskiego stoczyło heroiczny bój z...

Powstanie Warszawskie

Sierpień jest w historii Polski szczególnym miesiącem. Wydarzeniem, które w tym czasie wspominamy z wielkim szacunkiem, ale też podziwem jest Powstanie Warszawskie- jeden z polskich zrywów narodowych, które odcisnęły piętno na dziejach naszego kraju. Przyczyny...

9 sierpnia – dzień urodzin jednego z najwybitniejszych Polaków

Dnia 9 sierpnia 1864 r. w Kamionce urodził się jeden z najwybitniejszych Polaków - Roman Dmowski. Mąż stanu, polityk, dyplomata, publicysta polityczny, minister spraw zagranicznych, poseł na Sejm Ustawodawczy RP oraz II i III Dumy....

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

POLECANE