Kolejna rocznica „Wyzwolenia” Obozu Auschwitz i utworzenie na terenie byłego już obozu łagru UB i NKWD.

0
512

27 Stycznia 1945

W dniu 27 stycznia 1945 żołnierze 60. Armii I Frontu Ukraińskiego Armii Czerwonej pierwsi otworzyli bramy KL Auschwitz. Nieliczni jeszcze żyjący więźniowie witali ich jako armię wyzwolicieli. Jest w tym jeden mały paradoks, że żołnierze reprezentujący Stalinizm przynieśli wolność więźniom, którzy byli ofiarami represji ze strony Niemców. Armia Sowiecka otrzymała bliższe informacje o obozie w Oświęcimiu dopiero po wyzwoleniu Krakowa i nie mogły tam dotrzeć nie wcześniej niż w dniu 27 stycznia 1945 roku. W obozie macierzystym, Birkenau i Monowitz do dnia wyzwolenia doczekało się 7 tysięcy więźniów. Następnie przed 27 stycznia Rosjanie wyzwolili około 500 więźniów i wkrótce potem w najbliższych podobozach KL Auschwitz: w Starej Kuźni, w Blachowni Śląskiej, Świętochłowicach, Wesołej, Libiążu, Jawiszowicach i Jaworznie. W bezpośrednich walkach o obóz Auschwitz, Birkenau, Monowitz oraz o samo miasto Oświęcim, poległo około 230 żołnierzy Armii Czerwonej, między innymi dowódca 472 pułku, pułkownik Siemen Lwowicz Biesprozwannyj. Większość poległych spoczywa na Oświęcimskim cmentarzu miejskim. W obozie-matce i w Birkenau żołnierze Rosyjscy znaleźli około 600 ciał martwych więźniów, zastrzelonych przez wycofujących się z Auschwitz esesmanów, oraz zmarłych z wycieńczenia. Pierwszy proces byłej załogi obozu Auschwitz-Birkenau odbył się w dniu 24 listopada i trwał on do grudnia (25 oskarżonych otrzymało wyroki kary śmierci, 23 z nich wykonano, dwóm zamieniono na dożywocie, pozostali otrzymali po 15, 10, 5, 3 lat pozbawienia wolności, jeden został niewinny)

Obóz NKWD i UB na terenie byłego Auschwitz

Według radzieckiej propagandy, czerwonoarmiści “wyzwolili” Oświęcim. Nie było to jednak wyzwolenie, lecz władza absolutna Stalina na terenie całej Polski. W miejscu, gdzie śmierć przeszło ponad milion ludzi, powstał radziecki łagier. O którym niestety się mało mówi. Komunistyczne władze radzieckie poczynały sobie z wielką swobodą, adaptując tereny obozu Auschwitz jako swoje potrzeby. Dość powiedzieć, że na dachu byłej komory gazowej i krematorium, urządzili sobie salę do tańca. Funkcjonariusze NKWD stacjonujący w Polsce w Oświęcimiu utworzyli w lutym 1945 roku dwa podobozy oznaczone odpowiednio numerami 22 (Obóz Auschwitz) i 78 (Obóz Birkenau). Pierwszy z tych obozów, został przeznaczony dla jeńców niemieckich byłego Wehrmachtu, był przystosowany do maksymalnie 1,5 tysiąca tam osadzonych, których systematycznie wywożono do Związku Radzieckiego oraz innych obozów NKWD w Polsce. W drugim obozie byli przetrzymywani mieszkańcy Śląska i Ziemi Opolskiej. Deportowanych później do kopalń w Zagłębiu Donieckim (Obszar Wschodniej Ukrainy). Wśród nich byli także Polacy. Na terenie byłego Auschwitz więźniowie brali udział w rozbiórce poniemieckich zakładów farmaceutycznych IG Farben (Z tego zakładu pochodzi firma Bayer). Prace te były wykonywane w warunkach prymitywnych warunkach normą były okaleczenia, a nawet śmierci więźnia. Również strażnicy obozu szykanowali więźniów. Tak opisuje to jedna z więźniarek w swoich wspomnieniach:

Musieliśmy czyścić ubikacje, które były strasznie zanieczyszczone ludzkimi obchodami. Kazano nam zaprowadzić w nich porządek gołymi rękami. Na każdym kroku chciano nam pokazać, że jesteśmy teraz niczym. Grozili nam, że jak nie będziemy bystro rabotali, to nas na Sybir wywiozą.

Komendantem obozu NKWD w Oświęcimiu był pułkownik Masłobojew, który nie liczył się nawet z polską administracją państwową. Jakby było tego mało, on dokonywał sabotażu zbierania materiału przez komisję Badania Zbrodni Niemieckich (Poprzednik IPN-u). O wywożonych Ślązakach do ZSRR mówił, że oni jadą tam w celach “Zarobkowych”.

Likwidacja Obozu

Ten obóz stał się dla wielu Polaków tematem coraz głośniejszych dyskusji. Po kraju, w społeczeństwie powojennym krążyła plotka, że Sowieci dokonują egzekucji na więźniach oraz że planują ponownie uruchomić krematorium. Wiadomo było o 144 zgonach, do jakich doszło pomiędzy kwietniem 1945 a lutym 1946 roku. Obóz został zlikwidowany wiosną roku 1946. A rok później Sejm RP przyjął uchwałę na której mocy teren byłego obozu Auschwitz miał stać się miejscem pamięci. Tylko jednak po więźniach, którzy zginęli w czasie niemieckiej okupacji. Następny rok sowieckiej działalności obozu zostało wymazane z historii.

Więźniowie KL Auschwitz- Birkenau, wyzwolenia doczekało się łącznie 7 tysięcy więźniów. Źródło zdjęcia: www.tvn24.pl

 

Źródło Artykułu:

www.twojahistoria.pl

www.auschwitz.org

Jacek Furman

 

Dodaj komentarz