Odszedł wspaniały profesor, kapłan i człowiek

0
1386

22 października 2017 roku zmarł ks. prał. prof. dr hab. Marian Wolicki, dziekan Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli.
W czwartek, 26 października o godz. 11:00 odbyła się Msza Święta pogrzebowa w parafii św. Jana Chrzciciela w Nisku.

Ks. prof. Marian Wolicki w 1969 ukończył studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. W tym samym roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa Ignacego Tokarczuka. Podjął pracę duszpasterską w parafii w Przybyszówce. W latach 1971–1975 odbył studia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1980 uzyskał na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL stopień naukowy doktora, a w 1998 na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie teologii pastoralnej na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. „Egzystencjalnoanalityczna koncepcja autotranscendencji i jej teologiczno-pastoralne aplikacje.” Został nauczycielem akademickim tego Wydziału, Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu oraz  Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli. W tej ostatniej jednostce pełnił funkcję dziekana. Uzyskał tytuł naukowy profesora nauk teologicznych.

Mszy świętej pogrzebowej przewodniczył abp Adam Szal, Metropolita Przemyski, który już na początku wyraził ufność, że pracowite życie zmarłego ks. Mariana wyda piękny owoc świętości. Homilię wygłosił, bp Edward Frankowski – biskup senior Dziecezji Sandomierskiej, inicjator utworzonej w 1990 Filii Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli (przemianowanej później na Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli). Wyrazy wdzięczności przekazali także: prof dr. hab. Andrzej Kuczomow, przedstawiciel środowiska uczelnianego, ks. dr Konrad Dyrda, rektor wspólnoty seminaryjnej, chórzyści Magnificat i proboszcz Parafii, ks. prał. Ryszard Zbyrad, dziekan dekanatu niżańskiego.

Procesji na cmentarz i obrzędom ostatniego pożegnania przewodniczył bp Edward Frankowski.

Autorem zdjęć jest pani Anna Pustelnik.

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ