Wspomnienie o śp. biskupie Świerzawskim

0
1096
W katedrze sandomierskiej, 16 października b.r. odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. biskupa Wacława Świerzawskiego, który zmarł 7 października b.r. przeżywszy 90 lat. Byłem uczestnikiem tych uroczystości. O biskupie Wacławie Świerzawskim, z racji jego ogromnego dorobku, można by napisać, całą, nie małej grubości, książkę.
Ja ograniczę się do niektórych ważniejszych osiągnięć i pewnego epizodu spotkania z nim, o czym za chwilę. Bp Wacław Świerzawski był autorem 79 książek i ok. 1300 artykułów naukowych i popularnonaukowych z dziedziny teologii liturgii i duchowości. W 1981 r. uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1989 profesora zwyczajnego. W 1988 i 1991 r. został rektorem Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Założył Zgromadzenie Sióstr Świętej Jadwigi Królowej Służebnic Chrystusa Obecnego (1990).  Od 1996 r. był członkiem Komisji Episkopatu ds. Duszpasterstwa Ogólnego i Rady Naukowej Episkopatu Polski. Od 1992r. przez 10 lat był biskupem diecezji sandomierskiej. Podjął w diecezji wiele inicjatyw, m.in.: powołał ośrodek „Caritas” (1992), Dom Samotnej Matki (1994), reaktywował Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży (1993), Stowarzyszenie Rodzin Katolickich (1993), Akcję Katolicką (1995), otworzył Liceum Katolickie im. św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu. Erygował w Sandomierzu Instytut Teologiczny im. Bł. Wincentego Kadłubka (1992) dla kształcenia świeckich katechetów i organistów. Zorganizował i czuwał nad przebiegiem pielgrzymki, można powiedzieć jego przyjaciela, papieża Jana Pawła II do Sandomierza, która miała miejsce w dniu 12 czerwca 1999r. 
             W połowie lat dziewięćdziesiątych prof. Maciej Giertych, poprosił mnie bym umówił go na rozmowę z ks. bpem Świerzawskim. Profesor i ja należeliśmy do Stronnictwa Narodowego reaktywowanego na początku lat dziewięćdziesiątych.  Profesor Giertych jako genetyk jeździł wówczas po Polsce z wykładami podważającymi teorię ewolucji Darwina. Połączyłem się telefonicznie z biskupem, krótko się przedstawiłem i zapytałem czy może przyjąć na rozmowę prof. Giertycha, tłumacząc czym się zajmuje. Bp natychmiast wlot odpowiedział  w którym dniu i o godzinie może się z nami spotkać. Nie musiałem trudzić się jazdą do Sandomierza, czekać na przyjęcie, ale telefonicznie szybko załatwiłem sprawę. Do spotkania doszło i z relacji profesora wynikało że biskup z pełnym zrozumieniem i uznaniem wyrażał się na temat tego czym zajmuje się profesor. Bp i prof. mieli jednakowe stanowisko co do teorii Darwina, która głosiła że człowiek na drodze ewolucji powstał od małpy, negując stworzenie człowieka przez Boga co było podstawą tzw. naukowego i ateistycznego  poglądu na świat dla materialistów. Właściwie spór pomiędzy ewolucjonistami a kreacjonistami trwa do dzisiaj, a w podręcznikach szkolnych do tej pory teoria Darwina obowiązuje. Na Zachodzie, a szczególnie w USA, wielu uczonych już dawno tę teorię podważyło. Jest taki film J.W.G. Johnsona „Na bezdrożach teorii ewolucji”, który ukazuje istotę sporów.
            Pogrzeb był można powiedzieć  piękny i optymistyczny. Ukazał dorobek życia biskupa i jego prawdziwe głębokie myśli. Żywym świadectwem tego były licznie przybyłe młode piękne siostry zakonu, który powołał zmarły, mianowicie „Jadwiżanki”.  Kazanie wygłosił bp Grzegorz Ryś. Przypominając życiorys zmarłego, zwrócił szczególną uwagę na zagadnienia, którymi zajmował się zmarły, a były to zagadnienia egzystencjonalne, ważne dla naszego życia. Powiedział m.in. że trumna nie jest progiem, progiem jest chrzest. Bóg w Jezusie Chrystusie jest teraz obecny, możemy go spotkać codziennie, jest na wyciągnięcie ręki. Warto byłoby to co powiedział bp Ryś i to co głosił bp Świerzawski  rozwinąć.
            Zmarły biskup pochowany został w podziemiach Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu, obok biskupa Mariana Zimałka. Wieczny Odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci.

 

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykuł40 lat Gaudium
Następny artykułMsza Wszechczasów
Marian Kolasa
Emerytowany mgr inżynier konstruktor, ojciec syna Wojciecha i córek Marysi i Karoliny, członek stowarzyszenia Stalowi Patrioci.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ