40 lat Gaudium

0
1156
        W sobotę 7 października 2017r. chór męski „Gaudium” przy Kościele św. Floriana w Stalowej Woli, jeden z pięciu chórów męskich w województwie podkarpackim obchodził jubileusz 40.lecia istnienia. Z tej okazji w kościele „Źródło Miłosierdzia Bożego” została odprawiona Msza św. za żyjących i zmarłych członów chóru. Mszę św. odprawił i homilię wygłosił założyciel i duchowy opiekun chóru ks. prałat Jan Kozioł, który też w tym roku obchodził jubileusz 60.lecia kapłaństwa. Po Mszy w tymże kościele chór dał koncert kilkunastu pieśni, co zostało nagrodzone rzęsistymi brawami słuchaczy. Po koncercie chór na ręce dyrygentki Jadwigi Ciby–Powęzkiej, przyjął gratulacje m.in. od władz miejskich i powiatowych. Oto krótka historia chóru, który na trwałe wpisał się w historię Stalowej Woli:
     W 1977 roku z inicjatywy księdza proboszcza Jana Kozioła – organista Marian Popek założył chór męski, który przyjął nazwę „Gaudium” (Radość). Do chóru zgłosili się mężczyźni, w tym członkowie chóru Hejnał z Rozwadowa.
     Dyrygentem, kierownikiem artystycznym i akompaniatorem w jednej osobie był śp. Marian Popek, który te funkcje pełnił do roku 1989,  kiedy po długotrwałej chorobie zmarł. Już w czasie jego choroby pracę z chórem podjął doświadczony dyrygent Roman Ciba. Już pod jego kierownictwem chór systematycznie zwiększał liczebność, opanowywał coraz bogatszy i trudniejszy repertuar. Obecnie chór liczy 30 członków. W  długiej już historii Chóru prezesami też byli: Jan Omelański i Jan Drzymała.
     Od 1998 roku opiekę dyrygencką nad chórem objęła córka Romana Ciby – Jadwiga, posiadająca bardzo wysokie kwalifikacje muzyczne i artystyczne.
    Podstawę repertuaru chóru stanowią pieśni religijne, zarówno w języku polskim jak i po łacinie. W zasobie ma około 100 utworów.  Repertuar ten uwzględnia oczywiście specyfikę poszczególnych okresów roku liturgicznego, od pieśni adwentowych, przez kolędy, pieśni wielkopostne, wielkanocne, maryjne, aż do bogatego zestawu pieśni okolicznościowych.  Poza pieśniami kościelnymi chór posiada opracowany bogaty repertuar pieśni świeckich.
     Są to pieśni patriotyczne, ludowe, żołnierskie w tym partyzanckie, pieśni liryczne i okolicznościowe. Ten bogaty repertuar wykorzystywany jest w czasie akademii i innych uroczystości., związanych ze świętami państwowymi z rocznicami ważnych wydarzeń historycznych, z imprezami organizowanymi przez różne organizacje społeczne. Chętnie śpiewa chór emerytom, weteranom pracy i walk wyzwoleńczych, nie zapominając także o młodzieży.
     Niektóre pieśni, zarówno świeckie jak i kościelne chór śpiewa z udziałem własnych solistów. Śpiewają oni, partie solowe indywidualnie lub z towarzyszeniem chóru. Uatrakcyjnia to wykonanie wielu utworów. W ostatnich latach głównymi solistami zespołu są : Stanisław Sądej, Jan Drzymała, Alfred Łynsza. 
     Dowodem uznania dla poziomu artystycznego, są przyznane chórowi i jego dyrygentom dyplomy oraz wyróżnienia. W prowadzonej przez chór księdze pamiątkowej jest wiele wpisów świadczących o dużej jego popularności oraz wdzięczności i uznania słuchaczy dla całokształtu działalności chóru. Chórzyści najbardziej cenią sobie fakt, że pod kierunkiem fachowych dyrygentów i pod przyjazną opieką księdza prałata Jana Kozioła – byłego proboszcza Parafii Świętego Floriana i obecnego proboszcza księdza prałata dra Mariana Balickiego,  mogą swym śpiewem chwalić Boga, pomagać ludziom w modlitwie, a przede wszystkim dostarczać słuchaczom wielu radości i serdecznych wzruszeń.
     Między innymi chór koncertował we Lwowie w katedrze, na cmentarzu Orląt oraz przy grobie Marii Konopnickiej. Śpiewał w czasie pielgrzymek Papieża Jana Pawła II w Rzeszowie i Krośnie, dwukrotnie śpiewał w czasie radiowej Mszy Świętej w Kościele Świętego Krzyża w Warszawie. Chór śpiewał również w wielu miejscach kultu maryjnego w tym w Częstochowie i Licheniu oraz w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Tradycją jest coroczny udział chóru w konfrontacjach chóralnych w Biłgoraju z cyklu „Tobie Śpiewamy Ojczyzno”. Chór „Gaudium”  jest wpisany przez Radę Miejską do „Księgi Zasłużonych dla Miasta Stalowej Woli”.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ