Franciszek Przysiężniak “Ojciec Jan”- 43 rocznica śmierci

0
844

Franciszek Przysiężniak- ps “Ojciec Jan” urodzony w dniu 22 września 1909 roku w miejscowości Krupe koło Krasnegostawu, zmarł w Jarosławiu 30 września 1975 roku. Był on porucznikiem artylerii Wojska Polskiego, oficer Narodowej Organizacji Wojskowej (NOW), Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) oraz żołnierz podziemia niepodległościowego.

Przed wybuchem drugiej wojny światowej ukończył Wołyńską Szkołę Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim(obecnie to miasto znajduje się na Ukrainie przy bliskiej odległości od granicy z Polską). W roku 1938 rozpoczyna służbę w 16 Pomorskim pułku artylerii lekkiej w Grudziądzu. Brał udział w wojnie obronnej we wrześniu 1939 roku. 28 września pod Tomaszowem Lubelskim dostaje się do niewoli niemieckiej, której ostatecznie zbiegł z konwoju do Niemiec. W 1942 roku został komendantem Komendy Powiatowej NOW w Krasnymstawie. Stanął na czele oddziału dywersyjnego NOW, a po scaleniu z Armią Krajową- NOW AK. W Listopadzie 1943 roku zostaje awansowany do stopnia kapitana. Jest założycielem Oddziału Partyzanckiego NOW-AK “Ojca Jana”, który stacjonował w Lasach Janowskich był jedną z najlepiej wyposażonych jednostek tego typu w polskim podziemiu. Jego oddział( bez samego Przysiężniaka ) uczestniczył w największej bitwie partyzanckiej z Niemcami na ziemiach polskich (14 czerwca 1944 roku Bitwa pod Porytowym Wzgórzem gdzie Niemcy w ramach operacji Sturmwind I i Sturmwind II planowali zlikwidowanie dużych połączonych sił partyzanckich Polsko-Radzieckich, wynikiem tych działań było wydostanie się z okrążenia niemieckiego partyzantów) .O akcjach skierowanych przeciw ukraińskiej ludności cywilnej z oburzeniem informowano z oburzeniem Komendanta Okręgowego SCh-BCh “Zawoję”- Narcyza Wiatra, a zwłaszcza dokonywanych przez oddział “Ojca Jana” pospolitych rabunkach. Po wkroczeniu czerwonoarmistów zmuszony był się ukrywać. W Kwietniu(marcu) w miejscowości Kuryłówka pod Leżajskiem zostaje przez urząd bezpieczeństwa zastrzelona jego żona Janina Przysiężniak “Jaga” ,będąca w siódmym miesiącu ciąży ,miała wtedy zaledwie 23 lata. Wtedy stanął na czele oddziałów leśnych “San”. 5 maja(wg. innych źródeł podaje się 6 maj lub 7 maj) jego oddział stoczył jedną z największych bitew polskich przeciwko sowietom i rozbił kolumnę oddziałów NKWD pod Kuryłówką, zabijając przy tym 57 enkawudzistów. Jesienią roku 1945 wyjechał na pomorze. Mianowany Komendantem okręgu Narodowego Zjednoczenia Wojskowego na tereny powiatów Brodnickiego i Wąbrzeskiego. 15 maja 1946 zostaje aresztowany w Gdańsku, skazany na cztery lata, wyszedł na wolność w wyniku amnestii w 1947 roku, ponownie aresztowany i skazany 3 września 1948 na 15 lat (8) więzienia. Osadzony został we Wronkach. Zwolniony w dniu 24 grudnia 1954(1951) prawdopodobnie że przyczyną zwolnienia było podpisanie przez Franciszka lojalki, Zwerbowany w roku 1971, lecz nie był zdyscyplinowany i nie miał większej wartości jako współpracownik. Zmarł 30 września 1975 roku w Jarosławiu. Na wniosek jego drugiej żony Eugenii, wyrok wydany w 1949 roku na niego został w 1992 roku unieważniony. Był oznaczony Orderem Virtuti Militari V klasy i Krzyżem Armii Krajowej. Pośmiertnie awansowany ze stopnia majora do stopnia pułkownika Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polski.                            Autor: Jacek Furman

Dodaj komentarz