Błędy Rosji wczoraj i dziś

0
1881
W sobotę 22 kwietnia 2017 roku o godzinie 16:30, w kawiarence „Przystań” przy Klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli, odbyło się spotkanie z Aleksandrem Stralcov – Karwackim, działaczem Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego Polonica-Lithuanica, białoruskim działaczem, konserwatywnym publicystą i monarchistą, zorganizowane przez Klub „Polonia Christiana”. Gość wygłosił prelekcję pt. „Błędy Rosji wczoraj i dziś” w kontekście objawień fatimskich, po której odbyła się krótka dyskusja.
                Objawienia w Fatimie miały miejsce między majem a październikiem 1917 roku, czyli w okresie pomiędzy rewolucją lutową, a październikową. W czasach Rządu Tymczasowego, Rosja nadal brała udział w pierwszej wojnie światowej, a rosyjskie elity uważały Warszawę, Łódź czy Sandomierz za swoje (choć znajdujące się pod okupacją niemiecką). Maryja prosiła o poświęcenie Rosji, swemu Niepokalanemu Sercu oraz wzywała do jej nawrócenia, które jeśli by nastąpiło, przyniosło by światu pokój. Odrzucenie wiary miało prowadzić do popadania w kolejne błędy, które miały rozprzestrzeniać się po świecie i prowadzić do wojen oraz prześladowania Kościoła.
                Pierwszym błędem, wymienionym przez prelegenta, była idea budowania raju na ziemi czyli komunizmu. Jest to oczywista herezja, ponieważ wypacza ona potrzebę istnienia Królestwa Niebieskiego a wiarę w Boga zastąpiono nową religią, którą była zbrodniczą ideologią. Drugim błędem było eliminowanie innych wyznań, głównie Kościoła rzymskokatolickiego, który był bardziej prześladowany niż inne wyznania, choć Cerkiew prawosławna też sporo wycierpiała, a z czasem zgubiła swoją samodzielność i została naszpikowana agenturą KGB. Po 1937 roku na wschód od Mińska, nie działała żadna katolicka parafia, a kto ośmielił się nadal praktykować wiarę, tego dotykały liczne prześladowania. Trzeci błąd, to idea stworzenia nowego, idealnego człowieka drogą eksterminacji ludzi o odmiennych przekonaniach za pomocą karabinu i gułagu. Kolejnym błędem Rosji, wymienionym przez prelegenta była ideologia gender, która także została wypromowana przez komunizm, poprzez uderzenie w rodzinę. Lenin w listopadzie 1920 roku całkowicie zalegalizował aborcje, co w późniejszym okresie promieniowało na inne kraje bloku wschodniego, a także na zachód, gdzie zaczęto wprowadzać w życie przepisy ułatwiające zabijanie dzieci nienarodzonych w latach siedemdziesiątych. ZSRR był krajem przodującym we wprowadzaniu nowinek seksualnych, ze wspólną własnością kobiet (choć z tego pomysłu zaczęto się wycofywać juz w roku 1925 ze względu na to, że zbyt destruktywnie wpływał na więzy społeczne)i depenalizacją homoseksualizmu włącznie (dopiero pod koniec lat dwudziestych władze zorientowały się, że wpływa on na obniżenie wartości bojowych w armii, i ten pomysł także zarzucono). Ostatnim błędem było złe zrozumienie sprawiedliwości społecznej, wyrażanej poprzez szczucie biednych na bogatych, zamiast oprzeć się na wartościach chrześcijańskich.  Na każdym kontynencie sowiecka agentura podburzała w ten sposób społeczeństwa wywołując rewolucję, a następnie ZSRR przychodził uciskanemu ludowi, z „bratnią pomocą”.
                Upadek Związku Sowieckiego, sprzyja nawróceniu, ponieważ idea przewodnia imperium okazała się martwa, jednak duchowo w Rosji niewiele się zmieniło. Obecnie 7-8% prawosławnych Rosjan regularnie bierze udział w praktykach religijnych, i oficjalnie dokonuje sie około miliona aborcji rocznie (choć rzetelnych badań na ten temat nie ma a organizacje pro-life szacują liczbę aborcji na 5 milionów w ciągu roku). Zmiana płci jest możliwa bez najmniejszych problemów, i choć prezydent Rosji Wladimir Putin nie zezwala na parady homoseksualistów a nawet dwa razy w roku pokazuje się w Cerkwi to jego otoczenie, pełne jest moralnego zepsucia, a w Moskwie czy St. Petersburgu w najlepsze działają kluby gejowskie. Obecne władze nie są tak konserwatywne, jak przedstawiają je zachodnie media. Przez aborcje rośnie w Rosji siła islamu, którego wyznawcy to głównie przybysze z różnych republik byłego ZSRR. Etniczni Rosjanie przegrywają z mahometanami demografią i rośnie wśród nich liczba nawróceń na islam.
                Rosyjski polityk Aleksander Dugin, próbuje przywrócić ideę Euroazji, według której, Rosja jest bytem wyższym od cywilizacji wschodniej i zachodniej. Głównym przeciwnikiem tej idei jest kultura łacińska, przez swoje podejście do prawdy, która przez rosyjskie elity jest rozumiana zupełnie inaczej. Co ciekawe, Niemcy przez Dugina nie są uważane za kraj cywilizacji łacińskiej.
                Nawrócenie Rosji, może odbywać sie poprzez powrót Rosjan do tradycji Cerkwi prawosławnej lub przejście na katolicyzm. Najlepszym momentem na to był Sobór Watykański II, jednak delegacja Biskupów z Cerkwi prawosławnej nie dopuściła w jego trakcie, do potępienia komunizmu. Pisał o tym Józef Mackiewicz w książce „Watykan w cieniu czerwonej gwiazdy”. Mimo iż, do tej pory Rosja nadal błądzi, to należy się modlić o jej nawrócenie i ofiarowanie Niepokalanemu Sercu Maryi.
                Na pytanie o kontakty młodych Rosjan (głównie dzieci oligarchów) z zachodem, na który często wyjeżdżają się uczyć, pan Aleksander Stralcov-Karwacki odpowiedział, że to pokolenie jeszcze nie wróciło do swojej ojczyzny ani nie zdobyło tam wystarczających wpływów. Rosyjskie elity nadal mają uraz i kompleksy za przegraną zimną wojnę, pałają rządzą zemsty i chcą rewanżu, poza tym zachód ma też sporo swoich problemów, więc nie jest żadnym wzorem do naśladowania. W dyskusji pojawił się też głos, że obecnie Rosja na tle świata zachodniego, jest ostoją tradycyjnych i prawicowych wartości, jednak gość odpowiedział, że jest to tylko pozorny konserwatyzm, deklarowany z powodów politycznych. Potwierdził swoją tezę, przypominając dane dotyczące liczby aborcji i ilości wierzących i praktykujących Rosjan, a także sytuacja środowisk homoseksualnych, która jest inna niż pokazują to nasze media. Na pytanie jak nawracać Rosjan na katolicyzm skoro, oni zachowują się jakby rozumieli tylko język siły, a wszelkie przejawy uprzejmości traktują jak objaw słabości, prelegent odpowiedział, że należy najpierw zademonstrować im siłę fizyczną, żeby traktowali nas poważnie, a później okazać siłę Bożej Miłości. Rosjanie prowadzili wiele wojen  i nie raz byli w poważnych tarapatach, jednak zawsze udawało im się jakoś przetrwać. Żadna z tych wojen nie była krucjatą, ani nie prowadziły ich państwa katolickie z intencją nawrócenia Rosji. Pan Aleksander Stralcov-Karwacki podał jako przykład Wielkie Księstwo Litewskie, które było bezsilne w konfrontacji z państwem Krzyżackim, przyjęło chrzest od Polaków i razem z nami skutecznie stawiło czoła Krzyżakom.
Jeśli podoba Ci się nasza działalność, jeśli chcesz być częścią naszego Stowarzyszenia, tworzyć stronę internetową, włączyć się w organizowanie różnych wydarzeń, poznać ciekawych ludzi. Serdecznie zachęcamy! Prosimy pisać na adres kontakt@stalowipatrioci.pl lub zadzwoń 600 403 037

ZOSTAW ODPOWIEDŹ