9 sierpnia – dzień urodzin jednego z najwybitniejszych Polaków

0
897
Dnia 9 sierpnia 1864 r. w Kamionce urodził się jeden z najwybitniejszych Polaków – Roman Dmowski.
Mąż stanu, polityk, dyplomata, publicysta polityczny, minister spraw zagranicznych, poseł na Sejm Ustawodawczy RP oraz II i III Dumy. Założyciel Narodowej Demokracji.  W czasie studiów kierował Związkiem Młodzieży Polskiej „Zet”.
W  1893 roku wraz z J.L. Popławskim i Z. Balickim założył Ligę Narodową, która zapoczątkowała nowy etap w walce o niepodległość  Polski.  Dwa lata później wyjechał do Lwowa. Tam objął redakcję „Przeglądu Wszechpolskiego”.
W lutym 1907 roku został posłem w rosyjskiej II Dumie. Przez okres I wojny światowej Dmowski  przebywał w Londynie, Paryżu i Rzymie. W 1916 r. otrzymał doktorat honoris causa na Uniwersytecie w Cambridge, jak również na Uniwersytecie Poznańskim. W sierpniu 1917 r. powołał w Paryżu Komitet Narodowy Polski, który został uznany przez państwa zachodnie za oficjalnego reprezentanta Polski na arenie międzynarodowej. W 1918 r. zorganizował  Armię Polską we Francji, nad którą dowództwo objął  generał Haller. Był Delegatem Pełnomocnym Polski na konferencji pokojowej w Paryżu, na której toczyła się m.in.  walka o granice odrodzonej Polski. 28 czerwca 1919 r. podpisał Traktat Wersalski, który przywrócił Polskę na mapy Europy. Po I wojnie światowej zaangażował się w działalność publicystyczną. Zmarł 2 stycznia 1939 r. w Drozdowie.
Warte uwagi: Jeden z jego najbliższych współpracowników napisał co stanowiło istotę szkoły Dmowskiego: „Ukazał młodemu pokoleniu wielka ideę i wprzągł je w służbę Wielkiej Polski. W ten sposób ustrzegł młodych przed naśladownictwem obcych wzorów i zmusił do własnej twórczości. W miejsce patriotyzmu romantycznego propagował patriotyzm pozytywny, którego esencją miało być właściwe zrozumienie interesu narodowego. Propagował porzucenie myślenia, że ofiarny zryw powstańczy to najskuteczniejsza forma walki narodowej. W procesie edukacyjnym dużą wagę zwracał na wpajanie zasad przedsiębiorczości, zamiłowania do zasad pracy organicznej niezależnej od istniejącej sytuacji politycznej, bo umiejętne gospodarowanie na swoim uznał za nowoczesną drogę prowadzącą do niezależności narodowej”.
Wybrane publikacje Dmowskiego:
„Nasz patriotyzm” (1893),
„Myśl nowoczesnego Polaka” (1903),
„Walka z anarchią i Demokracja Narodowa (1906),
 „Niemcy, Rosja i kwestia Polska” (1908),
„Polityka polska i odbudowanie państwa (1925),
„Kościół, naród i państwo” (1927),
„Kwestia ukraińska” (1930),
„Świat powojenny i Polska” (1931).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ