Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” imienia Rodziny Mireckich

0
724

W roku jubileuszowym 100 – lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” przyjął Imię Rodziny Mireckich. Uroczystości nadania odbyły się 1 marca, w dniu, w którym obchodzimy Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych. Dzieci i młodzież z Zespołu „Racławice” wraz z rodzicami są dumni z tego faktu, gdyż Rodzina Mireckich była wzorem postaw patriotycznych, wszyscy Jej członkowie umiłowanie i pracę dla Ojczyzny stawiali na pierwszym planie, a że żyli w czasach zawieruchy wojennej swój bój o Polskę wszyscy przypłacili wyrokami więziennymi. Obecnie, z ośmiorga rodzeństwa żyje Pani Maria Mirecka-Loryś, która w lutym tego roku obchodziła 102. urodziny.

Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” im. Rodziny Mireckich został reaktywowany 20 lutego 1986 roku. Dyrektorem artystycznym i choreografem jest Pani dr Ewa Sęk. W swoim repertuarze Zespół posiada tańce regionalne – lasowiackie, lubelskie, rzeszowskie, kurpiowskie, łowickie, śląskie i opoczyńskie, narodowe – krakowiaki, oberki, kujawiaki, mazury i polonezy, inscenizacje taneczne i miniatury. Powstały również widowiska taneczne. Zespół jest laureatem wielu konkursów i przeglądów tanecznych o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim i światowym. Ponadto ZPiT „Racławice” im. Rodziny Mireckich jest ambasadorem kultury polskiej i wielokrotnie reprezentował nasz kraj na festiwalach zagranicą, m. in. w krajach takich jak: Rosja, Niemcy, Węgry, Belgia, Austria, Ukraina, Litwa, Włochy, Kanada, Meksyk, Egipt, Macedonia i Grecja. W historii Zespołu najważniejszy koncert, który ciągle pozostaje w pamięci, to występ na prywatnej audiencji u Ojca Świętego Jana Pawła II w Castel Gandolfo w 1999 roku.

Praca podejmowana w Zespole skierowana jest głównie na ukształtowanie świadomego człowieka – Polaka, a środkiem do osiągnięcia tego celu jest bogactwo folkloru polskiego, opartego na wartościach narodowych i chrześcijańskich.

Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” zaszczytne imię Rodziny Mireckich przyjął dnia 1 marca 2018 roku, na co zgodę wyraziła Pani Maria Mirecka – Loryś w dniu 16 lutego 2018 r. na prośbę Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”, Dyrektora Katolickiego Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej wraz z Wychowawcami, Rodzicami, Dziećmi i Młodzieżą. Bohaterskie Rodzeństwo pozostanie dla przyszłych pokoleń świetlanym przykładem patriotycznych postaw. Pamięć o Ich bohaterskich czynach zostanie poniesiona w przyszłość przez wychowanie młodego pokolenia.
W dobie odrodzenia Rzeczypospolitej Polskiej nawiązującej do narodowego etosu szlachetności Polskiego Narodu, Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” pragnie stać się żywym pomnikiem pamięci o Minionych Pokoleniach będących uosobieniem tego etosu, a należą do nich Siostry i Bracia Mireccy z Racławic. Wydarzenie przyjęcia Imienia Rodziny Mireckich przez Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” wpisuje się w obchody 100 – lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Waleria, Bronisław, Leon, Janina, Adam, Kazimierz, Maria i Helena Mireccy – bohaterowie w walce o wolną Polskę. Ich sylwetki chcą przypomnieć członkowie Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”. 12 września, w Katolickim Domu Kultury „Arka” im. św. Jadwigi Królowej w Racławicach ruszył cykl spotkań pod hasłem: „Przede wszystkim Polska”, nadanie Zespołowi Pieśni i Tańca „Racławice” imienia Rodziny Mireckich, który ma przypomnieć wywodzących się właśnie z tej wsi bohaterów. Partnerem projektu jest Województwo Podkarpackie.

Sylwetki rodzeństwa Mireckich wpisały się w historię walki niepodległościowej w czasie II wojny światowej, po wojnie w okresie stalinowskim, również w podtrzymaniu katolickości na Kresach, polskości na emigracji, a także dawaniu świadectwa umiłowania Ojczyzny w służbie społecznej. Imperatyw „Przede wszystkim Polska” był wyznacznikiem w osobistych wyborach i decyzjach każdego z rodzeństwa, bez względu na cenę, jaką trzeba było za to zapłacić. Każde z ośmiorga rodzeństwa odegrało w historii naszej Ojczyzny niezwykle ważną rolę. To osiem życiorysów. Różnych, ale jednocześnie jakże podobnych. Drogowskazem Mireckich była zawsze bezwzględna wierność Bogu i Polsce. Głęboką religijność i patriotyzm wynieśli z domu rodzinnego.

Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” noszący zaszczytne imię Rodziny Mireckich swą działalnością daje świadectwo umiłowania Ojczyzny i kultywuje tradycje narodowe i regionalne m. in. poprzez pieśni i tańce. Mimo iż, młodzi artyści żyją w czasach o wiele łatwiejszych, to swą postawą reprezentują wzór młodego Polaka – Patrioty, do którego niewątpliwie inspirują losy Niezłomnego Rodzeństwa Mireckich.

Materiały wykorzystane do opracowania artykułu oraz zdjęcia pochodzą z archiwum KDK ARKA im. św. Jadwigi Królowej w Racławicach.

Anna Zbrożyna-Tutak

Dodaj komentarz