O powstaniu Polskiego Państwa Podziemnego.

0
681

Polskie Państwo Podziemne-tajne struktury państwa polskiego, istniejące w czasie II wojny światowej. Było ono systemem władz państwowych, działających w imieniu Rzeczypospolitej, w czasie okupacji przez III Rzeszę (Niemcy) i Związek Radziecki( Rosja).Istniało od 27 września 1939 roku (założenie pierwszej organizacji konspiracyjnej SZP-Służba Zwycięstwu Polski) do 1 lipca 1945 roku, kiedy to nastąpiło rozwiązanie Rady Jedności Narodowej i Delegatury Rządu na kraj oraz wycofaniem uznania międzynarodowego dla rządu RP na uchodźstwie. Po raz pierwszy określenie Polskie Państwo Podziemne w okupowanym przez Niemców kraju pojawiło się na łamach “Biuletynu Informacyjnego” w dniu 13 stycznia 1944 roku. Propozycje kontynuacji walki z okupantem niemieckim metodami konspiracyjnymi sformułowano na spotkaniach z władzami cywilnymi Warszawy( prezydentem Stefanem Starzyńskim), a Radą Obrony Stolicy i gen. Juliuszem Rómmlem( w tym czasie był jeden z dowódców obrony miasta Warszawy-25 Września). Brał w nich także udział pierwszy dowódca Służby Zwycięstwu Polski) generał Michał Tokarzewski-Karaszewicz. W międzyczasie do gen. Rómmla otrzymał od Naczelnego Wodza Edwarda Rydza-Śmigłego pełnomocnictwo dowodzenia na terenie całego kraju. Gen. Tokarzewski zaproponował, aby w związku z powyższym to pełnomocnictwo gen. Rómmel przekazał jemu, w celu zakonspirowania agentur i delegatur wojskowo-politycznych, skutkiem tego był wydany rozkaz przez gen. Rómmla:

Dane mi przez Naczelnego Wodza w porozumieniu z Rządem pełnomocnictwo dowodzenia w wojnie z najazdem na całym obszarze Państwa, przekazuję gen. bryg. Michałowi Tadeuszowi Tokarzewskiemu- Karaszewiczowi z zadaniem prowadzenia dalszej walki o utrzymanie niepodległości i całości granic. – J. Rómmel, gen. Dyw.” Nocy z 26 na 27 września 1939 roku jeszcze w oblężonej Warszawie powstaje pierwsza organizacja o charakterze konspiracyjnym Służba Zwycięstwu Polski( konspiracyjna organizacja wojskowa, mająca walczyć z oboma okupantami). 10 października 1939 roku miało pierwsze posiedzenie Głównej Rady Politycznej przy SZP, będącej reprezentacją czterech przedwojennych stronnictw antysanacyjnych. Zasady organizacyjne Służby Zwycięstwu Polski, nie uzyskały akceptacji władz polskich na uchodźstwie. 13 listopada 1939 roku przez Gen. Sikorskiego Służba Zwycięstwu Polski zostaje przekształcona w Związek Walki Zbrojnej (ZWZ) dowodzona przez Gen. Kazimierza Sosnkowskiego, bezpośrednio podlegający Rządowi RP na uchodźstwie. W ten sposób została zachowana ciągłość polityczno-wojskowej kontynuacji władz Rzeczypospolitej Polski i pośredni wpływ władz państwowych na sytuację w kraju. W lutym 1940 roku Główna Rada Polityczna zostaje przekształcona w PKP( Polityczny Komitet Porozumiewawczy). 14 Lutego gen. Sikorski przekształca Związek Walki Zbrojnej w Armię Krajową (AK). Jej Pierwszym Komendantem zostaje gen. Stefan Rowecki znany pod pseudonimem “Grot”, w czasie kampanii wrześniowej dowódca Warszawskiej Brygady Pancerno-Motorowej, autor wojskowego podręcznika walk ulicznych. Utworzenie Armii Krajowej miało na celu służyć scaleniu wszystkich grup wojskowych, podległym do tej pory różnym podziemnym ugrupowaniom politycznym, w jedną organizację podległą rządowi Londyńskiemu. Symbolem Polskiego Państwa Podziemnego była kotwica, a flaga była Biało-Czerwona z czarną kotwicą w środku.

Autor Jacek Furman

ZOSTAW ODPOWIEDŹ