Kalendarium historyczne 24 X- 30X

0
684

 

24.X.2018 środa

1767 r- Andrychów uzyskuje prawa miejskie.

1795 r- Podpisanie przez Rosję, Austrię i Prusy aktu. III Rozbioru Polski, Rzeczpospolita Obojga Narodów przestaje istnieć.

1865 r- Otwarcie linii kolejowej Bydgoszcz- Toruń.

1914 r- Czas I wojny światowej: wojska armii carskiej odbijają Skierniewice z rąk Niemieckich.

1934 r- Wydanie rozporządzenia Prezydenta RP Ignacego Mościckiego o utworzeniu Zakładu ubezpieczeń społecznych ( ZUS)

1942 r- Czas drugiej wojny światowej i okupacji niemieckiej:

 • Obrzucono granatami niemiecką restaurację Mitropa na Dworcu Głównym i drukarnię gadzinowego dziennika Nowy Kurier Warszawski.
 • W wołyńskiej miejscowości Dubno oddziały niemieckie i ukraińskie dokonują mordu na 1000 żydach z likwidowanego od maja getta.

1943 r- Oddział Gwardii Ludowej ( Później zmieniono nazwę oddziału na Armię Ludową) im. Gen. Józefa Bema stoczył z obławą niemiecką całodzienną bitwę w lasach pod Diablej Górze na kielecczyźnie.

1945 r- Dar pomorza wraca ze Szwecji do Gdyni, który w czasie wojny był internowany, polska wstępuje do ONZ.

1946 r- Antoni Żubryd major NSZ i jego żona Janina zostają zabici w Malinówce na podkarpaciu przez agenta MBP Jerzego Vaulina .

1947 r- Założenie teatru nowego w Warszawie.

1956 r- Odwilż Gomułkowska: nowo wybrany I sekretarz KC PZPR Władysław Gomułka wygłasza przemówienie do kilkuset obywateli zebranych na placu Defilad.

1965 r- Swoją premierę ma serial Wojna Domowa, wyemitowanego przez Telewizję Polską.

1974 r- Sejm PRL przyjmuje ustawę o prawie wodnym.

25.X.2018 Czwartek

1501- Król Aleksander Jagiellończyk wydaje przywilej mielnicki.

1520- Zostaje wydane przymierze między królem Zygmuntem I Starym z chanem krymskim Mehmedem I Girejem.

1655- Rozpoczyna się rosyjskie oblężenie Lwowa (IV wojna polsko- rosyjska 1654-1667).

1844-Dzień po wystąpieniu na wiecu i przed planowanym powstaniem chłopskim we wsi Krajno pod Kielcami dochodzi do aresztowania przez carską policję księdza Piotra Ściegiennego.

1918- Urząd Szefa Sztabu Wojsk Polskich zostaje ustanowiony przez Radę Regencyjną Królestwa Polskiego, Wojciech Korfanty zwraca się w Reichstagu z żądaniem przyłączenia do Polski ziem dawnego zaboru pruskiego.

1935:

 • Premiera filmu “Rapsodia Bałtyku” w reżyserii Łukasza Buczkowskiego
 • Prezydent Rzeczpospolitej Ignacy Mościcki dokonuje otwarcia schroniska górskiego ZHP “Głodówka” na pogórzu Spisko-Gubałowskim.

1940- Czas II wojny  Światowej:

Naczelny wódz  gen. Władysław Sikorski  nadaje  specjalną odznakę honorową czarnego naramiennika żołnierzom 10. Brygady Kawalerii Pancernej, za działania obronne w czasie Kampanii Wrześniowej.

1943- Warszawa pod okupacją niemiecką:

W Warszawie miała miejsce próba nieudanego zamachu dokonanego przez żołnierzy AK na  SS-Scharfuhrera Englebertha Fruhwirtha, zamiast którego omyłkowo zastrzelono innego niemieckiego funkcjonariusza.

1952- 66 lat temu rozpoczęła swoje nadawanie Telewizja Polska, jej pierwszy wyemitowany program trwał półgodziny.

1957- Na łamach Świata Młodych ukazuje się pierwszy odcinek serii komiksowej pod tytułem :” Tytus ,Romek i A ‘Tomek” autorstwa Henryka Jerzego Chmielewskiego.

1987-  W wyniku wspólnego posiedzenia Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej i Tymczasowej Rady NSZZ “ Solidarność’- zostaje powołana w życie  jednolite kierownictwo- Komisję wykonawczą NSZZ “Solidarność”

26 .X.2018 Piątek

1206- Papież Innocenty III wydaje bullę polskich biskupów do wspierania opata Godfryda z Łekna w jego działaniach na rzecz misji w Prusach.

1497-Pod dowództwem  Króla Jana I Olbrachta wojsko polskie zostaje rozgromione w bitwie pod Kożminem (I wojna polsko-turecka)

1659- Zwycięstwo wojsk polskich w bitwie pod Gdańską Głową ( Potop Szwedzki)

1794- W czasie ofensywy wojsk carskich na Warszawę dochodzi do bitwy pod Kobyłką ( Powstanie Kościuszkowskie).

1927- Sprowadzono ze Szwajcarii urnę serca Tadeusza Kościuszki.

1931- Swój początek ma proces brzeski przywódców centrolewu.

1937- Premiera filmu “Dziewczęta z Nowolipek” reżyserii Józefa Lejtesa.

1939:

 • Powstaje na mocy dekretu Adolfa Hitlera z dnia 12 października Generalne Gubernatorstwo, gubernatorem zostaje Hans Frank, siedziba GG znajdowała się w Wawelu.
 • Wilno zostaje przekazane przez Sowietów Litwie.

1941- Marszałek Polski Edward Rydz-Śmigły wraca do kraju z zamiarem rozbudowania organizacji “Obóz Walczącej Polski” i podjęcia Walki z Niemcami.

1945:

 • Do Kraju wracają okręty podwodnie, które w czasie wojny były internowane we Szwecji ( ORP Ryś, ORP Sęp, ORP Żbik).
 • Krajowa Rada Narodowa wydaje dekret o nacjonalizacji i własności użytkowaniu gruntów na terenie Warszawy.
 • Powstaje Polska Agencja Prasy (PAP)

1964- Przed Sądem Wojewódzkim w Warszawie rozpoczyna się proces Melchiora Wańkowicza za działalność antypaństwową.

1971- Oficjalnie zakupiono licencję fiata 126p (zwany też maluchem).

1982- Sejm PRL przyjął ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

1993- Waldemar Pawlak zostaje premierem polski.

2001- Ze swojego domu w Krakowie zostaje uprowadzony Krzysztof  Olewnik

2013- Adam Nawałka zostaje selekcjonerem reprezentacji polski w piłce nożnej.

27.X.2018 Sobota

1750- Poświęcenie ewangelickiego Kościoła pod wezwaniem Opatrzności Bożej we Wrocławiu

1863- Klęska powstańców styczniowych w bitwie pod Kuflewem.

1901- W Katowicach odbył się recital Ignacego Jana Paderewskiego.

1918- W Cieszynie odbywa się wiec, którego mieszkańcy deklarowali się do przyłączenia do polski.

1931- Kpt. Franciszek Jach w Dęblinie dokonał oblot  pierwszym polskim szybowcem wyczynowym NN-1.

1939-W Warszawie zostaje aresztowany ostatni przedwojenny prezydent Warszawy, wielki patriota Stefan Starzyński swoimi działaniami skutecznie mobilizował Warszawiaków do obrony miasta, zginął  w Warszawie.

1942- Z getta krakowskiego do obozu śmierci w Bełżcu  wywieziono na pewną śmierć około 5 tysięcy osób ( tym także chorych ze szpitala i dzieci z sierocińca)

1944- Funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej w Hrubieszowie dokonali masakry na trzydziestu Ukraińcach. Był to odwet za zamordowanie dwóch polskich rodzin przez UPA.

1971- Doktor  Ryszard Kocięba dokonuje w szpitalu w Trzebnicy pierwszą  w Europie udaną operacje przyszycia ręki.

1991- Odbyły się pierwsze przedterminowe wybory od końca II wojny światowej wolne wybory parlamentarne.

2007- Zostaje pobity przez Pawła Kotulińskiego w Świdnicy rekord Guinnesa na najdłuższy talk-show który trwał 40 godzin.

28.X.2018 Niedziela

1423-W miejscowości Warta Sejm uchwalił Statut warcki, zatwiercony przez króla Władysława Jagiełło.

1474-Rozpoczęcie nieudanego oblężenia Wrocławia przez połączone siły polsko-czeskie.

1611- Król Zygmunt III Waza podnosi rangę uniwersytetu kolegium jezuickie w Poznaniu.

1791- Zostaje powołana przez Sejm Czteroletni komisja Skarbowa Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

1861- Otwarcie dla żeglugi kanału Elbląskiego.

1913- W Warszawskim Teatru Nowości w czasie spektaklu Targ na Dziewczęta, po raz pierwszy w Polsce Lucyna Messal i Józef Redo zatańczyli tango.

1918-Powstała Polska komisja Likwidacyjna, której celem było zniesienie rządów austriackich w Małopolsce.

1924-W podziemiach warszawskiej katedry pod wezwaniem Św. Jana pochowane tam zostały prochy zmarłego w 1916 roku w Szwajcarii Henryka Sienkiewicza.

1939- Niemcy dokonują pierwszą zbiorową egzekucję na 130 więźniach w podtoruńskiej Barbarce.

Zgromadzenie Narodowe Białorusi Zachodniej w Białymstoku wystąpiło z wnioskiem o przyłączenie zachodniej Białorusi do Białoruskiej SRR.

1943- W Krakowie pod murami Synagogi Starej Niemcy rozstrzelali 30 Polaków.

1944- Została stoczona nierozstrzygnięta bitwa pod Leszczawą Górną pomiędzy oddziałem NKWD a kureniem UPA.

1956-Do Warszawy wraca zwolniony z internowania prymas polski kardynał Stefan Wyszyński.

1960- Premiera filmu psychologicznego Decyzja w reżyserii Juliana Dzieciny.

1989- Pod koniec wywiadu w dzienniku telewizyjnym komentarze aktorka Joanna Szczepkowska wypowiada takie słowa:

“ Proszę Państwa, czwartego czerwca osiemdziesiątego dziewiątego roku  skończył się w Polsce… komunizm”. Symbolicznie zakończyła” erę komunizmu w Polsce”.

1999- Polski himalaista  Leszek Cichy został pierwszym Polakiem który zdobył koronę ziemi.

2008- W czasie prac budowlanych w Malborku dokonano odkrycia masowego grobu 2116 osób.

29.X.2018 Poniedziałek

1611-W Warszawie wzięty do niewoli car Rosji składa w raz braćmi hołd królowi Zygmuntowi III Wazie.

1706- Wygrana wojsk saskich i rosyjskich oraz sprzymierzeńców z nimi konfederatów sandomierskich popierających Augusta II Mocnego nad  siłami Szwedzkimi i wspierającymi je oddziałami konfederatów Warszawskich w bitwie pod Kaliszem.

1863 Powstanie styczniowe:

 • Na placu Grzybowskim w Warszawie Rosjanie dokonują egzekucji na czterech powstańcach.
 • Klęska powstańców w bitwie pod Świdnem.

1891- Oddano do użytku mostu kolejowego na Wiśle w Tczewie.

1909- Powstaje Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (TOPR)

1914- Okres I wojny Światowej: pod Mołotkowem dochodzi do jednej z najbardziej krwawych bitew  Legionów Polskich.

1925-Na Cmentarzu Obrońców Lwowa został dokonany wybór bezimiennych zwłok, które następnie zostały pochowane w Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie.

1940- Wytoczonym przez władze radzieckie procesie przed sądem we Lwowie procesie 11 działaczy OUN( Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów) zapadło 10 wyroków śmierci i jeden wyrok 10 lat pozbawienia wolności.

1941- Marszałek Polski Edward Rydz-Śmigły przybywa do Warszawy, gdzie zamieszkał pod przybranym nazwiskiem Adam Zawisza w domu generałowej Jadwigi Maksymowicz-Raczyńskiej przy ulicy Sandomierskiej 18.

1944- Bitwa pod Chotczą: grupa partyzancka składająca się z członków AL. I BCh mimo ciężkich strat przedarła się przez pozycje niemieckie i połączyła z oddziałami LWP ( Ludowe Wojsko Polskie).

1976-Premiera filmu “ Nikodem Dyzma” reżyserii Jana Rybkowskiego.

1977- Po remisie 1:1 z Portugalią na stadionie śląskim w Chorzowie, Polska zapewniła sobie awans do XI Mistrzostw Świata w Argentynie.

1985-Ogłoszono amnestię.

2009-Franciszek Smuda został selekcjonerem reprezentacji polski w piłce nożnej.

30.X.2018 Wtorek

1794- Utworzone zostało generał-gubernatorstwo litewskie.

1806- Twierdza Szczecin została zajęta przez wojska napoleońskie (IV koalicja antyfrancuska)

1813-Naczelnym wodzem wojsk polskich księstwa Warszawskiego zostaje Gen. Jan Henryk Dąbrowski.

1853-Beatyfikacja  Andrzeja Boboli

1904-Odsłonięcie we Lwowie kolumny Adama Mickiewicza.

1935-Rozwiązanie Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem (BBWR)

1944- Wydanie przez PKWN dekretu o ochronie państwa.

1951-Założono Polską Akademię Nauk.

1954- Utworzenie trzech parków narodowych (Babiogórskiego, Tatrzańskiego i Pienińskiego).

1979- około 22 górników zginęło w pożarze KWK “Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach.

1984- Ze zbiornika na Wiśle niedaleko Włocławka zostało wyłonione ciało zamordowanego przez SB kapelana Solidarności księdza Jerzego Popiełuszki.

1989- Premiera filmu “300 mil do morza” reżyserii Macieja Dejczera.

2008- Grzegorz Lato zostaje wybrany na prezesa PZPN.

Opracował Jacek Furman

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułZbrodnia na rodzinie Horodyńskich
Następny artykułStalówka bez zdobyczy w Łęcznej
Stalowi Patrioci
"Stalowi„ to organizacja która powstała aby promować wartości narodowe, krzewić w Polakach patriotyzm, pogłębiać wiedzę historyczną i ekonomiczną. Celem jest także zachęcenie mieszkańców, aby aktywnie uczestniczyli w życiu miasta, a przy okazji wnosili swoje umiejętności do Stowarzyszenia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ