W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji odbędzie się kolejny turniej halowej piłki nożnej. Turniej organizowany jest przez Stowarzyszenie Stalowi Patrioci ze wsparciem Urzędu Miasta oraz MOSiR. Turniej przyciąga wielu amatorów piłki nożnej, w poprzednich roku brało udział 14 drużyn, a dwa lata temu aż 16 drużyn. Wysoki poziom rozgrywek i profesjonalna organizacja to bez wątpienia atuty tego wydarzenia.

Aby wziąć udział w rozgrywkach należy zgłosić drużynę do 22.02.2019r. Drużyna musi liczyć minimum 4 osoby natomiast można zgłosić maksymalnie 8 osób. Osoby niepełnoletnie muszą mieć zgodę od rodzica lub opiekuna. Obowiązuje obuwie sportowe. Zgłoszenia drużyn oraz więcej informacji pod numerem telefonu 500 615 787 – Tomek.

Regulamin III Otwartego Turnieju Halowej Piłki Nożnej z okazji Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 2019

 1. O turnieju.

Celem organizacji turnieju jest propagowanie za pomocą sportu wśród lokalnej społeczności bohaterskiej postawy Żołnierzy Wyklętych.

 1. Organizator turnieju.

Organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie „Stalowi Patrioci” pod patronatem Prezydenta Miasta Stalowej Woli Lucjusza Nadbereżnego.

 1. Termin i miejsce.

Turniej rozgrywany będzie od godziny 10.00 w dniu 24.02.2019 w Miejski Ośrodku Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli.

 1. W turnieju mogą uczestniczyć wyłącznie drużyny amatorskie.

 2. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie drużyny do 22.02.2019r. wypełniając formularz zgłoszeniowy i wysłać na maila kontakt@stalowipatrioci.pl lub telefonicznie – Tomasz 500 615 787

 3. W turnieju mogą uczestniczyć osoby, które najpóźniej w ostatecznym dniu zgłoszenia ukończyły 18 rok życia. Osoby poniżej 18 roku życia muszą do dnia turnieju dostarczyć zgodę rodziców.

 4. Do uczestnictwa w drużynie można zgłosić maksymalnie 8 zawodników.

 1. Zasady gry i przepisy obowiązujące w turnieju.

 2. Mecze rozgrywane będą w MOSiR w małej hali sportowej.

 3. Mecze będą prowadzone przez sędziów wytypowanych przez organizatora rozgrywek który odpowiada za obiektywne prowadzenie zawodów.

 4. Drużyny występują w 4 osobowych składach w tym bramkarz, każda drużyna może dokonać zmiany w trakcie trwania meczu w dowolnej ilości.

 5. Czas trwania meczu oraz system rozgrywek ustali organizator w zależności od ilości zgłoszonych drużyn.

 6. Każdy zawodnik powinien posiadać dowód tożsamości lub inny dokument, by można było rozstrzygnąć spory wynikłe w czasie meczu.

 7. Obowiązuje obuwie piłkarskie przystosowane na powierzchnie halową.

 8. Zabrania się gry pod wpływem alkoholu oraz spożywania alkoholu podczas rozgrywek na hali.

 9. Organizator zapewnia wyłącznie doraźną pomoc przy urazach powstałych w czasie gry (opatrzenie otarć, dezynfekcja ran, zabezpieczenie ran- plaster, bandaż), natomiast nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i wynikające z tego powodu wypadki oraz skutki wypadków w czasie gry każdego z zawodników.

 10. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty materialne uczestników poniesione podczas trwania rozgrywek.

 11. Wszelkie spory wynikłe w trakcie trwania turnieju rozstrzygane będą przez Organizatora.

 12. Podczas trwania rozgrywek na całym obiekcie (boisko, szatnia, trybuny) obowiązuje całkowity zakaz palenia i spożywania napojów alkoholowych oraz używania środków odurzających.

 13. Osoby uczestniczące w rozgrywkach wyrażają zgodę na udostępnianie danych osobowych na potrzeby organizacji rozgrywek oraz umieszczanie danych na stronie internetowej w celu informacyjnym.

 14. Przystąpienie do rozgrywek jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu rozgrywek.

 15. Prawo interpretacji tego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorom.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ