Wieczorem w Wielką Sobotę jak co roku w Kościele Katolickim wierni po poświęceniu pokarmów i adoracji Grobu Chrystusa, uczestniczyli w obrzędzie poświęcenia ognia i wody. Wigilia Paschalna jest to najważniejsza liturgia w roku. Rozpoczynające się po zmroku obrzędy należą już liturgicznie do Niedzieli Zmartwychwstania. Kończy się adoracja przy Grobie Pańskim, a Najświętszy Sakrament zostaje przeniesiony do tabernakulum. Liturgia Wigilii Paschalnej składa się z czterech części: światła, słowa, chrzcielnej oraz Eucharystycznej.

W Bazylice Konkatedralnej obchody zmartwychwstania Jezusa Chrystusa rozpoczęły się po zapadnięciu zmroku uroczystą liturgią światła. Przed kościołem zapłonęło Ognisko, którego płomienie zostały poświęcone przez kapłana od których to zapalony został paschał, symbolizujący Chrystusa (Światłość świata). Jest to symboliczne przejście z mroków śmierci, do życia. Potem zapalony paschał został w uroczystej procesji wniesiony do świątyni. Po trzykrotnym śpiewie kapłana: „Światło Chrystusa” i odpowiedzi wiernych „Bogu niech będą dzięki”- zgromadzeni zapalili swoje świece.

Na końcu liturgii odśpiewano hymn „Chwała na wysokości Bogu”, po czym zabrzmiały dzwony, zwiastujące zmartwychwstanie i radość ze zwycięstwa nad śmiercią.

Dodaj komentarz