Stalowa Wola starzeje się – potrzebni geriatrzy, nowe placówki medyczne, a przede wszystkim nowe, dobre rozwiązania

0
822
     Od kilku już lat w Gminie Stalowa Wola zauważalne jest zjawisko starzenia się społeczeństwa. Mało tego prognoza demograficzna na lata 2017-2050 wskazuje, że udział osób starszych przekroczy 30% na wsiach i 35% w miastach. Zwiększy się również czas trwania życia. Znaczna część seniorów prowadzi jednoosobowe gospodarstwa domowe co oznacza, że osobom starszym nie ma kto nieść codziennej pomocy, bo rodziny wielopokoleniowe dawno już nie funkcjonują.
W Stalowej Woli jest wiele do zrobienia w zakresie opieki nad seniorami. O tym jaka jest to skala pokazuje „Stalowowolski Program Wspierania Seniorów na lata 2017-2020”, który możemy znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta. Program powstał z inicjatywy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz współpracujących podmiotów. Warto zaznaczyć, że na rzecz seniorów działa w Stalowej Woli 40 organizacji, w tym kluby seniora, domy środowiskowe. W oparciu o dane GUS w Stalowej Woli mieszkają 63032 osoby.
NA PRZESTRZENI LAT 2002-2015 LICZBA MIESZKAŃCÓW ZMALAŁA o 6,5%.
Jesteśmy miastem starzejącym się, ponieważ systematycznie rośnie liczba osób w wieku poprodukcyjnym. Obecnie wynosi ona 21,7%, zaś osób w wieku przedprodukcyjnym – 15,81%.
Na rzecz seniorów działają m.in.
– zakłady opieki zdrowotnej,
– Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy SPZO,
– Dom Pomocy Społecznej,
– Dzienny Dom Pobytu.
Coraz większym problemem staje się zapewnienie seniorom całodobowej opieki, w tym brak hospicjum stacjonarnego i domowego, brak mieszkań chronionych, niskie uposażenie finansowe seniorów, zanik tradycyjnych rodzin wielopokoleniowych, brak lekarzy specjalistów w dziedzinie geriatrii oraz oddziału czy przychodni, a także oddziału onkologicznego. Powiatowy Szpital dysponuje 477 łóżkami, jest 18 oddziałów, które zatrudniają 910 osób w tym 150 lekarzy, 431 pielęgniarek i położnych. W 2015 r. hospitalizowano 30076 osób. Udzielono 94729 porad ambulatoryjnych (ograniczona ilość kontraktami). Pogotowie wyjeżdżało 7143 razy. SOR przyjął 9087 osób.
NIESTETY ODNOTOWUJE SIĘ CORAZ WIĘCEJ UDARÓW ORAZ ZŁOŚLIWYCH NOWOTWORÓW.
Ważną placówką w Stalowej Woli jest Zakład Opieki Zdrowotnej, którego podstawową działalnością jest opieka pielęgnacyjna osób przewlekle somatycznie chorych. Wśród tych pacjentów dominują osoby w podeszłym wieku, które chorują jednocześnie na wiele chorób. 47 osób przebywających w zakładzie nie porusza się o własnych siłach. Zakład dysponuje 7 łóżkami dla pacjentów apalicznych (pozostających bez kontaktu) oddychających przy pomocy rurki tracheostomijnej odżywiani dietą dojelitowo (dieta przemysłowa). W placówce przebywa ogólnie około 70% chorych z miasta Stalowa Wola, a około 30% z obszarów pozamiejskich.
ODNOTOWUJE SIĘ GWAŁTOWNY WZROST ZAPOTRZEBOWANIA NA USŁUGI OPIEKUŃCZE I PIELĘGNACYJNE.
Niestety placówka boryka się na co dzień z różnymi problemami. W myśl zapisom ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych pacjenci ponoszą koszty wyżywienia i zakwaterowania  w wys. 70% swojego miesięcznego dochodu. W praktyce oznacza to przerzucenie przez NFZ konsekwencji zaniżonego poziomu finansowania na zakłady opieki, co skutkuje ich zadłużaniem się i ma wpływ na ilość zrealizowanych świadczeń. Aby pokryć autentyczne koszty pobytu w placówce korzysta się z różnego rodzaju pomocy wsparcia przez wszystkich zainteresowanych.
Dlatego też mając na względzie bezpieczeństwo zdrowotne oraz rosnące zapotrzebowanie należy podjąć w możliwie jak najkrótszym czasie działania zmierzające do budowy nowej placówki lub rozbudowy bazy łóżkowej,  ponieważ stale utrzymuje się kolejka oczekujących. Jest to uzasadnione m.in. argumentami ekonomicznymi, ponieważ koszt utrzymania pacjenta w oddziałach szpitalnych jest zawsze wyższy niż w zakładzie opieki długoterminowej oraz jest możliwość rozszerzenia oferty o alternatywne formy opieki.
BRAKUJE PORADNI, ODDZIAŁÓW GERIATRYCZNYCH I GERIATRÓW.
Geriatria kompleksowo łączy fizyczne, psychiczne, funkcjonalne i społeczne problemy starszych pacjentów pozwalając całościowo ocenić i rozwiązać złożone problemy wieku podeszłego.
W polskim systemie opieki zdrowotnej starszy człowiek ze swoimi dolegliwościami trafia w pierwszej kolejności do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Ten z reguły nie ma wystarczającego przygotowania w zakresie geriatrii i dlatego traktuje starszego pacjenta jak każdego innego w średnim wieku – wysyła do specjalisty, a że osoba starsza najczęściej cierpi na wiele chorób jednocześnie wysyłana jest więc do wielu różnych specjalistów.
Wyniki analizy wskazują, że średni koszt leczenia na oddziale wewnętrznym był wyższy od porównywalnego leczenia na oddziale geriatrycznym. Wyższy był także roczny koszt leków, dlatego że na oddziale chorób wewnętrznych leczy się jedną podstawową chorobę. Natomiast na oddziale geriatrycznym pacjent przechodzi kompleksową diagnostykę oraz terapię. Dzięki temu opuszcza oddział z lepiej dobranym celowym leczeniem, które jest skuteczniejsze i mniej uciążliwe dzięki m.in. ograniczeniu liczby zalecanych leków. W ten sposób starsza osoba po wyjściu ze szpitala jest zdrowsza i nie musi korzystać z pomocy lekarzy w poradniach specjalistycznych, a to pozwala także efektywniej gospodarować funduszami.
Starzenie się społeczeństwa powoduje wzrost kosztów opieki medycznej i świadczeń socjalnych, dlatego dobrze zorganizowany system opieki geriatrycznej oraz dobra wycena świadczeń są korzystniejsze dla pacjenta i tańsze dla płatnika.
Od dawna słyszy się o budowie hospicjum w Stalowej Woli lub zakładu opieki i tłumaczy się brakiem funduszy. Może gdyby powstało stowarzyszenie i organizowało środki byłaby szansa na budowę takich obiektów. Byłaby wtedy możliwość wspierania idei zbierania środków na ten cel.
PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułWywiad z ks. Tadeuszem Isakowiczem – Zaleskim
Następny artykułAndrzej Kiszka – człowiek z bunkra
Stalowi Patrioci
"Stalowi„ to organizacja która powstała aby promować wartości narodowe, krzewić w Polakach patriotyzm, pogłębiać wiedzę historyczną i ekonomiczną. Celem jest także zachęcenie mieszkańców, aby aktywnie uczestniczyli w życiu miasta, a przy okazji wnosili swoje umiejętności do Stowarzyszenia.

Dodaj komentarz