80-lecie Centralnego Okręgu Przemysłowego Polski marzeń – Polski wielkich możliwości

0
959
1937-2017
80-lecie Centralnego Okręgu Przemysłowego
LUDZIE-NAUKA-PRZEMYSŁ
            Największym skarbem, powstałej z niewoli zaborczej II RP byli ludzie o wielkim potencjale wiedzy, patriotyzmie, mądrości pokoleniowej – po ponad wiekowej walce o Państwo Polskie i organizację instytucjonalną, dbającą o byt i rozwój narodu. To właśnie Oni, Ludzie wszystkich zawodów od humanistów, filozofów, wynalazców, pragmatyków przemysłu, od elit wszystkich uczelni świata, po robotników, stanowili spójny mechanizm trybów, budujący sprawnie byt narodu w tempie zadziwiającym świat („Sztafeta” M. Wańkowicza, 1939).
            Tak budowane państwo z kilku pokoleń żyjących w trzech różnych systemach zaborczych, sprawiło, że w 250 letniej historii światowego przemysłu, Polska XX-lecia międzywojennego (w 20 lat), dokonała rzeczy niespotykanej. Zagraniczna prasa pisała, że Polacy w technice dokonują niemożliwych rzeczy przechodząc od produkcji w manufakturach feudalnych do najnowocześniejszych w świecie.
            Eugeniusz Kwiatkowski stał się szlachetną personifikacją wynalazczych środowisk tamtego czasu, osobowości, kultury i charakteru ludzi realistycznie planujących i budujących organizm odrodzonego narodu i państwa. Dlatego, choć zmieniały się ekipy rządzące, On pozostawał w zespołach decyzyjnych dla gospodarki kraju. Do konstrukcji budowy nowego społeczeństwa, użyto najszlachetniejszych w filozofii zasad selekcji pozytywnej, by mądry i szlachetny gromadził takich, a przewodził najlepszy.
            Słuchajcie, słuchajcie. Opowiem Wam o polskim Magnitogorsku, o polskim Magnitostroju – pisał o Centralnym Okręgu Przemysłowym Melchior Wańkowicz. Jednakże w przypadku inwestycji COP-u nie miało tutaj zastosowanie umiłowanej tak w Rosji Sowieckiej szturmowszczyzny, gdyż wszystko było przemyślane i zaplanowane oraz realizowane ściśle według harmonogramu.
            Tak budowała II Rzeczpospolita, Polskę marzeń – trzech pokoleń żyjących pod zaborami, Polskę wielkich możliwości – dzięki ludziom nauki, którzy myśleli nie w kategorii dorobku osobistego a rozwoju narodu i państwa.
            COP – największe przedsięwzięcie przemysłowe II RP – miał odmienić Polskę i dać jej ultranowoczesny przemysł zbrojeniowy. Przemysł COP-u dawał taką możliwość, i w niewielkiej perspektywie czasu dokonałoby się przezbrojenie polskiej armii w nowoczesną broń dla zmodyfikowanej przez Sztab Główny WP polskiej strategii i taktyki działania wobec potencjalnego najeźdźcy. Tak potrzebnego czasu jednak zabrakło…
Utworzone wydarzenie na Facebooku:

https://www.facebook.com/events/381842402212214

 

 

Dodaj komentarz