Wywiad z ks. Tadeuszem Isakowiczem – Zaleskim

0
3085
Obrazu skomplikowanych relacji polsko-ukraińskich dopełniają dramatyczne wydarzenia II wojny światowej, które w polskiej potocznej pamięci historycznej jednoznacznie jawią się jako czystka etniczna, rzeź ludności polskiej dokonana przez Ukraińców. Sprawa ta jest tym bardziej trudna, że w czasach komunistycznych oficjalnie o tym nie mówiono, nie było dyskusji historyków, nie prowadzono badań itp. Przekazywano jedynie w ustnej formie tragiczne doświadczenia tych, którzy przeżyli. Ukraina była częścią Związku Radzieckiego, a Polska jego krajem satelickim. Ta sytuacja praktycznie uniemożliwiała rzeczywistą dyskusję nad wspólną przeszłością. Ta dyskusja rozpoczęła się dopiero po 1991 r.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ