Setna rocznica zakończenia I wojny światowej

0
778

Dzień 11 listopada w Polsce kojarzony jest z rocznicą odzyskania niepodległości, w tym dniu także zakończyła się trwająca od roku 1914 I wojna światowa.

Rok 1918-Ostatnia ofensywa I wojny światowej.

Po udanej ofensywie sił alianckich i spenetrowaniu niemieckiej obrony w okolicy miejscowości Cambrai (Bitwa pod Cambrai w roku 1918), Ludendorff miał swoją jedyną szansę upatrywał w decydującym na całym odcinku frontu zachodniego na wiosnę, zanim Amerykanie staną się znaczącą siłą. 3 marca 1918 roku Niemcy podpisują z Rosją Radziecką Pokój Brzeski (Rosja oddaje w wyniku traktatu ogromny obszar swojego terytorium, w tym Królestwo Polskie), w którym ta ostatnia wycofała się ostatecznie z wojny. Miało to znacznie ogromne znaczenie, bo pozwalało Niemcom przerzucić na front zachodni 44 dywizji niemieckich. Alianci na froncie zachodnim dysponowali 173 dywizjami przeciwko 192 niemieckich dywizji. Armia niemiecka wdrożyła z powodzeniem także nową taktykę walki, wypróbowaną w czasie wojny z Rosją. Największym problemem u aliantów był brak jednolitego dowództwa oraz także niskie morale w szeregach i niedostatkiem nowych sił. Dowódca armii niemieckiej Ludendorff planował wykonać zmasowany atak na wojska brytyjskie i oddzielić ich od wojsk francuskich oraz również odciąć drogę do portów morskich na północy, gdzie tam dochodziło amerykańskie zaopatrzenie, dla wojsk alianckich. Ofensywa ta miała polegać na uderzeniu grup szturmowych, zmasowanym wykorzystaniem sił powietrznych, łącznie też z użyciem gazów bojowych. Operacja została nazwana przez Niemców “Michael”, skutkiem tego było odrzucenie wojsk alianckich daleko na zachód. Niemcy w ciągu tygodnia przesunęli front o 100 km. Tym samym, możliwy był ponowny ostrzał Paryża (Pierwszy ostrzał Paryża miał miejsce w roku 1914, w ramach planu Schlifena ). Na skutek ciągłych klęsk wojska alianckie zdecydowały się na utworzenie jednolitego dowództwa, który na czele stanął Marszałek Ferdynand Foch- stając się również dowódcą wojsk sprzymierzonych na terenie Francji. Dzięki temu znacząco poprawiła się współpraca między siłami francuskimi, a brytyjskimi i amerykańskimi. Oddziały Stanów Zjednoczonych odnoszą swoje pierwsze zwycięstwo pod Cantigny. W okresie letnim co miesiąc do Francji przybywało łącznie ponad 300 tys. Żołnierzy armii stanów zjednoczonych, która pod koniec listopada osiągnie ona 2 miliony żołnierzy. Znaczna obecność Amerykanów na polach bitew I wojny światowej w tak dużym stopniu pokrzyżowała niemiecki plan przegrupowania sił. Foch w lipcu zapoczątkował ofensywę aliancką przeciw niemieckim pozycjom wysuniętych wzdłuż linii rzeki Marny. Atak ten zakończył się powodzeniem i walnie doprowadził do całkowitej likwidacji wybrzuszenia na linii frontu zachodniego. Druga ofensywa Focha miała miejsce dwa dni później po pierwszej ofensywie i dotarła do miejscowości Amiens w północnej części Francji. Użyto tam potężnych sił, z 600 czołgami i 800 samolotami. Dzień natarcia 8 sierpnia został nazwany przez Hindenburga- “czarnym dniem w historii armii niemieckiej”. We wrześniu 1918 roku Armia Amerykańska dowodzona przez Gen. Pershinga dokonała uderzenia w sile pół miliona ludzi, co dało początek bitwie pod Saint Mihiel. Obok tej ofensywy została wykonana także uderzenie na Meusse-Argonne. W wyniku tych dwóch operacji wojska sprzymierzone odzyskały teren o łącznej powierzchni 500 km kwadratowych. Wojska niemieckie w okresie trwania walk została poważnie osłabiona; występowały też poważne braki w materiale wojennym. Ponadto niemieckie społeczeństwo było już zmęczone wojną, która się przydłużała. Tak zwana “ofensywa 100 dni” nie powiodła się, a po niej rozpoczęła się bezpośrednia seria dotkliwych porażek. Nawet już duże oddziały armii niemieckiej zaczynały się poddawać, nie wykazując w tym sposób chęci do walki. W momencie, gdy alianci mimo dużych strat w swoich wojskach, zdołali przełamać niemiecką obronę, doszło do całkowitego rozpadu Cesarstwa Niemieckiego. Ponadto także ustąpili ze swoich stanowisk dowódcy główni niemieccy- Paul von Hindenburg i Erich Ludendorff. Mimo to nadal trwały w dalszym ciągu walki na froncie. Ostatecznym kresem tego było powołanie rządu w Berlinie, który 11 listopada podpisze w wagonie w Compiegne bezwarunkowe zawieszenie broni z aliantami. Tak właśnie skończyła się trwająca od roku 1914 I wojna światowa. Jej bezpośrednim następstwem było utworzenie lub ponowne odrodzenie się państw głównie w Europie Środkowo- Wschodniej (Polska, Czechosłowacja, Austria, Węgry, Jugosławia, Litwa, Łotwa , Estonia).

https://www.youtube.com/watch?v=kWQTRryr6ws

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ