Życiodajna misja kościoła w Polsce w kontekście ostatnich prób jego relatywizacji

0
850

20 stycznia 2019 r. nasi działacze uczestniczyli w wykładzie ks. profesora Tadeusza Guza w sali katechetycznej przy parafii Św. Jana Pawła II w Biłgoraju.  Tematem wykładu była „Życiodajna misja kościoła w Polsce w kontekście ostatnich prób jego relatywizacji”. Spotkanie zorganizował Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość oraz Uniwersytet Powszechny przy Muzeum Historycznym Inspektoratu Zamojskiego AK.

Mieliśmy okazję posłuchać otwartego wykładu księdza profesora, na temat istotnej roli Boga w strukturze państwowej. Ksiądz profesor podczas wykładu mówił: „Jeżeli pojawia się taka bytowość jak państwo to ostateczną przyczyną jest Bóg. Dlaczego? Bo to Bóg jest kreatorem, czyli architektem naszej społecznej natury, a człowiek tylko dlatego tworzy państwo, ponieważ ma społeczny wymiar bytowania, wszyscy ludzie należą do gatunku istot żywych, myślących i wolnych, ale sprawcą naszego społecznego istnienia jest zawsze Bóg. W związku z tym już starożytni myśliciele tacy jak Platon, czy Arystoteles powiedzieli, a po nich Cyceron, że ostatecznym fundamentem, który sprawił, że państwo istnieje jest Bóg, tylko my katolicy doskonale wiemy kim jest Pan Bóg i powinniśmy zrozumieć, że to właśnie On zapragnął, by nasze relacje w czasie i przestrzeni wszechświata były uporządkowane”.

Ksiądz profesor Tadeusz Guz podkreślał, że bez obecności Boga, człowiek nie jest w stanie stworzyć państwa godnego osoby ludzkiej. „Możemy uzdrowić struktury państwowe poprzez racjonalny powrót do Boga. Duszą państwa jest prawo, w sferze formy prawem fundamentalnym jest prawo naturalne, a ono zostało stworzone przez Boga – mówił i dodał: – Obecnie wielu polityków, nie wyłączając także zjednoczonej prawicy, mówi, że prawo pochodzi od ludzi. W Konstytucji RP jest poważny merytoryczny błąd, że suwerenem jest naród, to błąd kardynalny, który wymaga korekty, suwerenem w ścisłym tego słowa znaczeniu jest tylko Bóg, naród jest współpracownikiem. W związku z tym jeśli politycy mówią, że prawo pochodzi o społeczeństwa to muszą państwo wiedzieć, że jest to teza którą wcześniej postawili tacy panowie jak Marks z Engelsem, Hegel, czy Rousseau i inni prekursorzy rewolucji, którzy zafundowali nam tylko zbrodnie”.

            Warto wspomnieć kilka słów o księdzu profesorze Tadeuszu Guzie. Urodzony 7 lutego 1959 r. w Zwierzyńcu, filozof, teolog, profesor nauk humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W ciągu minionych miesięcy mogliśmy zaobserwować bezpardonowe ataki na księdza profesora, ze strony Gazety Wyborczej oraz środowisk lewicowych i żydowskich. Określają go mianem „rasisty”, „antysemity”, „idioty”, „kaznodziei nienawiści” tylko dlatego, że nie boi sie mówić prawdy o reformacji, Lutrze i Talmudzie. Wypada zachęcić wszystkich ludzi dobrej woli do modlitwy za księdza profesora i jego prześladowców. Nie dość przypominania, że oszczerstwo jest grzechem śmiertelnym, który bez uczciwej spowiedzi prowadzi dusze do miejsca najgorszego przeznaczenia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ