Historia parafii pod wezwaniem Św.Józefa w Nisku

0
954
Parafia pod wezwaniem Świętego Józefa

W październiku 2018 roku parafia pod wezwaniem Św. Józefa obchodziła swoją 122 rocznicę powstania.

Początki kościoła w Nisku

Nisko razem ze swoimi przysiółkami należało od wieku XV do parafii Bieliny ( Najstarszej parafii na ziemi niżańskiej), a od wieku XIV do końca XIX wieku, do parafii w Racławicach (Drugiej co do założenia najstarszej parafii na terenie ziemi niżańskiej). W Listopadzie ówcześni właściciele Niska Hrabina Maria z Oliwierem Resseguier, utworzyli kosztem własnym kaplicę na Warchołach. Dzięki ich staraniom w Nisku zawiązał się komitet budowy kościoła i tak w roku 1892 rozpoczęto budowę pierwszego kościoła w Nisku, a prace oficjalnie zakończono w roku 1896. W dniu 16 października 1896 nowo wybudowany kościół został poświęcony i przekazany wiernym. Biskup sufragan Przemyski Józef Fischer w dniu 10 czerwca 1901 roku konsekrował kościół pod wezwaniem Św. Józefa, mimo to był nadal zależny od parafii w Racławicach, chociaż sama Przemyska kuria dniem 8 marca 1907 znacząco upoważniła księdza do wykonywania wszystkich niezbędnych czynności parafialnych dla mieszkańców Niska żyjących w tamtym okresie czasowym. Po wybuchu I wojny światowej ( I wojna światowa wybuchła w dniu 28.VI.1914 w konsekwencji zamachu na arcyksięcia Ferdynanda w Sarajewie), w czasie ostrzału artyleryjskiego dokonanym przez Rosjan stojących po drugiej strony Sanu dokonali ostrzału z Zarzecza na Nisko (W Zarzeczu znajduje się wysoki brzeg Sanu, z tego miejsca są doskonałe widoki na Nisko), w wyniku tego ostrzału spłonął dach kościoła, w tym czasie nabożeństwa odbywały się w sali Towarzystwa Gimnastycznego “Sokół” w Nisku. Odbudowę ze zniszczeń wojennych rozpoczęto w roku 1919, a zakończono ją w roku 1922 roku, według planu inżyniera Majerskiego z Przemyśla. Wiosną 1923 ponownie kościół został konsekrowany. W roku 1925 utworzony w kościele został beneficjum akt darowizny Maksymiliana Franckego na rzecz kościoła. Dekretem wydanym przez Ordynariusza Przemyskiego nastąpiła erekcja 27 września 1928 roku. W okresie II wojny światowej niżańska parafia straciła cztery dzwony ukradzione przez Niemców na ich potrzeby wojenne. Dwa nowe dzwony zostały sprowadzone do parafii w roku 1950, a trzeci największy dopiero w roku 1996. Boczne ołtarze zostały ufundowane w roku 1953.W roku 1968 z parafii zostało wydzielone osiedle Malce, z powodu, że tam powstała parafia pod wezwaniem Królowej Polski, a w roku 1984 z parafii Nisko zostało wydzielone osiedle Warchoły z powodu powstania parafii pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela. W przedziale czasowym 1974-78 przeprowadzone były częściowe remonty kościoła, a w roku 1986 na osiedlu Moskale powstała kaplica p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a w roku 2005 powstała na Osiedlu Tysiąclecie II parafia pod wezwaniem Matki Boskiej Fatimskiej. W dniu 25 marca 1992 decyzją papieża Jana Pawła II nastąpiła w całej Polsce reorganizacja polskich diecezji.Od tej chwili niżański dekanat należy do diecezji sandomierskiej (Wcześniej dekanat niżański należał do diecezji Przemyskiej). Ogłoszonym dekretem przez Biskupa Sandomierskiego Wacława Świerzawskiego erygował w Nisku Sanktuarium św.Józefa Opiekuna Rodzin. Powstało także bractwo św. Józefa-DOM-skupiające swych ojców o zatroskanie świętości w swoich rodzinach i pragnących poszerzać kult Św. Józefa. W roku 2000 (był to rok wielkiego jubileuszowego odkupienia),powstał obok parafii Sanktuarium kaplicę Matki Bożej tzw. “Domek Nazaretański”,gdzie w tym miejscu króluje Maryja, która gromadzi matki, które proszą o dar macierzyństwa oraz także matki modlące się za swoje dzieci. W niżańskim sanktuarium szczególną opieką otacza się szczególną troską rodziny dotknięte problemem związanym z alkoholem. Poleca się je właśnie samemu Bogu za samym wstawiennictwem Św. Józefa. Jest tam prowadzona księga trzeźwości, której tam wpisują się osoby deklarujące się od czasowego lub całkowitego powstrzymania się od spożywania napojów alkoholowych. Natomiast samą inicjatywą trzeźwości w diecezjalnym wymiarze są odbywające się co roku pielgrzymki Wielkiego Człowieka, które odbywają się 1 maja (Święto Św. Józefa patrona ludzi pracujących). Powierzane jest tam wówczas Św. Józefowi dzieło trzeźwości narodu polskiego. Każdy poniedziałek sprawowane jest nabożeństwo i Msza święta wotywna ku czci Św. Józefa (Pod warunkiem, że na to pozwalają przepisy liturgiczne). W czasie tych nabożeństw intencje są polecane przedstawione w księdze próśb i podziękowań. Natomiast w pierwsze soboty miesiąca odbywają się czuwania modlitewne w poleconych na dany miesiąc intencjach w danym miesiącu: w styczniu- za rodziny, które spodziewają się dziecka i błagające się o potomstwo, w lutym- za przyszłych małżonków, w marcu- za błagających o trzeźwość u swoich najbliższych, w kwietniu- za ojców zatroskanych o dobro swoich rodzin, w maju- za matki które proszą o Boże Błogosławieństwo dla swoich rodzin, w czerwcu- za brak zgody i pokoju w swoim rodzinnym gronie, w lipcu- za osoby samotnie, wdowy i wdowców, w sierpniu- za małżeństwa o długim stażu, we wrześniu- za młode małżeństwa, w październiku- za chorych i cierpiących w rodzinach, w listopadzie- za zmarłych członków, w grudniu- za osoby żyjące w związkach niesakramentalnych.

Czemu Św. Józef został patronem

Czemu mieszkańcy Niska musieli uciekać do Świętego Józefa jako swojego opiekuna i patrona zarazem ? Czemu jego wezwanie nosi niżańska fara, oficjalnie podniesiona do rangi diecezjalnego sanktuarium w dniu 25 marca 1998 roku przez już Ś.P Biskupa Sandomierskiego Wacława Świerzawskiego?

Odpowiedź jest bardzo prosta: Walnie wpłynął fakt, że na przełomie wieków XIX i XX wieku sam kult Świętego Józefa był niezwykle żywy w całym kościele katolickim w ówczesnym świecie. W dniu 8 grudnia 1870 roku Święty Józef został ogłoszony przez Papieża Piusa IX świętem patronem kościoła powszechnego, dziewiętnaście lat później została wydana encyklika o Świętym Józefie  Quamquam pluries . O wyniku rozwoju kultu św.Józefa w niżańskim kościele świadczy namalowanie głównego obrazu samego świętego, który jest umieszczony do czasów współczesnych na głównym ołtarzu fary. Autorem powstałego w roku 1937 dzieła , jest Karol Rutkowski. Obraz ten opisuje św. Józefa w sile wieku, idącego za swoim synem Jezusem. Odnowiony obraz został pobłogosławiony podczas pobytu Jana Pawła II w Krośnie w roku 1997. Do tradycji niżańskiej stało się zasłanianie owego obrazu przy dźwiękach melodii pieśni “Szczęśliwy , kto sobie patrona Józefa ma za opiekuna”, ta tradycja odbywa się przed poranną mszą oraz po wieczornej mszy świętej.Mieszkańcy Niska czcili św. Józefa jako swojego patrona i opiekuna swoich rodzin. Wyrazem tego kultu były związane ze Świętym Józefem nabożeństwa,nowenny i odpusty. Szczególnie podniośle obchodzono uroczystość św. Józefa Oblubieńca, która przypada 19 marca. Poprzedzano go nowenną, rekolekcjami,ponad czterdziestogodzinnym nabożeństwem z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i Świętą spowiedzią. Z biegiem czasu zaczęto również obchodzić wspomnienie liturgiczne Św. Józefa Robotnika, które przypada w dniu 1 maja.Także i ono stało się dniem odpustu zupełnego.

Św. Jadwiga Śląska druga patronka parafii

Drugim patronem niżańskiego sanktuarium jest Św. Jadwiga Śląska, jej relikwie znajdują się we wnętrzu sanktuarium. Jej imię przyjęła oficjalnie wspólnota matek, które spotykają się w każdy piątek i modlą się w intencji swoich dzieci, polecając swoje osobiste prośby i podziękowania Bogu. Obraz świętej został pomalowany przez miejscową artystkę-malarkę Elżbietę Boukourbane w roku 1998 jest to obraz wsuwany, po ostatniej mszy świętej jest wsuwany w miejsce obrazu Świętego Józefa, a rano jest z powrotem wysuwany. Parafia posiada także relikwie Św. Faustyny Kowalskiej. Kult niżańskiego miłosierdzia na stale rozwinął się w roku 1997, kiedy to uroczyście odnowiono akt oddania Nisku sercu Jezusowemu. To wydarzenie poprzedził Rok Miłosierdzia,podczas kiedy całe rodziny oddawały cześć Jezusowi Miłosiernemu. W 2006 roku podczas trwania uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa rozpoczął się rok jubileuszowy, w którym ukoronowaniem były obchody stulecia powierzenia miasteczka Niska Sercu Bożemu poprzez ówczesnych właścicieli Niska Oliviera i Marii Resseqnierów.

Jacek Furman

ZOSTAW ODPOWIEDŹ