Maria Mirecka –  Loryś skończyła dzisiaj 102 lata. Pani Maria jest wielką patriotką i bohaterką zasłużoną dla Polski, w czasie wojny była zaangażowana w działalność narodowej konspiracji. Obecnie zaangażowana jest w działalność polonijną i społeczną. W Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli odbyła się z tej okazji uroczystość, na którą zostali zaproszeni mieszkańcy miasta.

Urodziła się 7 lutego 1916 roku w Ulanowie nad Sanem w pow. Nisko, jako córka Dominika i Pauliny ze Ścisłowskich. Wychowała się w rodzinie o bardzo patriotycznych korzeniach, której drogowskazem zawsze była bezwzględna wierność Bogu i Ojczyźnie. W 1921 roku rodzina zamieszkała w Racławicach koło Niska. Po zdaniu matury w gimnazjum w Nisku rozpoczęła w 1937 r. studia na wydziale prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie.

Po wybuchu wojny zaangażowała się w działalność konspiracyjną. Wiosną 1940 r. została komendantką Narodowej Organizacji Wojskowej Kobiet w powiecie niżańskim, później całego NOWK Okręgu Rzeszowskiego. Równolegle była kierownikiem sekcji kobiecej w Zarządzie Okręgu Rzeszowskiego Stronnictwa Narodowego i kurierką Komendy Głównej NOW. Po scaleniu NOW z AK awansowana została na stopień kapitana, kierowała Wojskową Służbą Kobiet w rzeszowskim Podokręgu Armii Krajowej. Wiosną 1945 r. została Komendantką Główną Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Kobiet.

Po zakończeniu wojny Mirecka wznowiła studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. 1 sierpnia 1945 r. została aresztowana przez władze komunistyczne w Nisku. Na wolność wyszła 1 września 1945 r. na mocy amnestii. Zagrożona ponownym aresztowaniem w grudniu 1945 r. opuściła Polskę. Aktywnie zaangażowała się w pracę w organizacjach polonijnych. Najważniejszą jej misją jest pomoc dla Polaków na dawnych Kresach, którą od 70. lat ubiegłego wieku prowadziła z siostrą Heleną.

Dzisiejsza uroczystość odbyła się w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli. Mieszkańcy naszego miasta na to wydarzenie zostali zaproszeni przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło Obwodu Nisko – Stalowa Wola. Przybyły także reprezentacje władz samorządowych, wielu instytucji i organizacji o charakterze patriotycznym. Nie zabrakło także Stalowych Patriotów.

O godzinie 18:00 odbyło się uroczyste powitanie licznie przybyłych gości, po czym nastąpiło złożenie życzeń pani Marii, która to została wręcz zasypana przez przybyłych pięknymi bukietami kwiatów, a najwspanialszych życzeń nie było końca. Solenizantka serdecznie podziękowała wszystkim przybyłym, po czym powspominała czasy swojej patriotycznej działalności. W kolejnym etapie uroczystości odbyła się stalowowolska premiera filmu powstałego ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej pt. „Narodowe Zjednoczenie Wojskowe”, na które przybył reżyser Łukasz Korwin oraz kierownik produkcji Monika Korwin. Film opowiadał o losach polskich patriotów represjonowanych po wojnie przez stalinowski reżim. Po premierze dla zainteresowanych odbyło się spotkanie z twórcami filmu, które odbyło się na pierwszym piętrze MDK. Organizatorem dzisiejszej imprezy był Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło Obwodu Nisko – Stalowa Wola, przy wsparciu Prezydenta Miasta Stalowa Wola Lucjusza Nadbereżnego, Muzeum Kierownictwa Armii Krajowej w Stalowej Woli oraz Miejskiego Domu Kultury.

Za pomocą naszego portalu składamy pani Mari jeszcze raz jak najlepsze i płynące z głębi serca życzenia:

Składamy wyrazy najwyższego uznania dla Pani patriotycznej postawy. Dziękujemy za odwagę, poświęcenie i zaangażowania w umacnianie bezpieczeństwa naszej Ojczyzny. Dziękujemy za krzewienie tradycji patriotycznych oraz działalność społeczną prowadzoną z dużą energią i poświęceniem. Przykład jaki Pani daje młodym pokoleniom jest najlepszą lekcją historii i patriotyzmu, a świadectwo życia jest dla nas inspiracją do pracy na rzecz wspólnego dobra – Polski. Życzymy wszelkiej pomyślności, zdrowia, a także satysfakcji z działań podejmowanych na rzecz propagowania pamięci i idei patriotycznych. Przede wszystkim życzymy błogosławieństwa Bożego na jak najdłuższe lata życia!

Stalowi Patrioci

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ