Stowarzyszenie „Stalowi Patrioci” powstało, aby promować wartości narodowe. Krzewić w Polakach patriotyzm, pogłębiać wiedzę historyczną i ekonomiczną. Te cele będziemy realizować w trakcie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Patriotyzm wczoraj i dziś”, której jesteśmy jednym ze współorganizatorów. Udział w tym wydarzeniu nie tylko umożliwi nam pogłębienie wiedzy dotyczącej różnych aspektów patriotyzmu, ale także wymianę poglądów i doświadczeń.
Gdy ojczyzna wzywa, Polacy zawsze są gotowi. Jednak gdy nastają czasy pokoju, nasz patriotyzm raczej odchodzi w zapomnienie. Spotkanie z tak wybitnymi osobami ze świata nauki niewątpliwie pomoże nam zrozumieć jak stać się współczesnymi patriotami – patriotami życia codziennego.
Wśród prelegentów znajdą się także osoby z naszego Stowarzyszenia – dr Grzegorz Kida i lic. Anna Zbrożyna – Tutak, która zarazem jest przewodniczącą Koła Naukowego Studentów WZPiNoS KUL w Stalowej Woli Polonia Semper Fidelis. To właśnie z inicjatywy studentów działających w Kole została zorganizowana konferencja. Wśród współorganizatorów znajdują się także: Katedra Filozofii Prawa i Praw Człowieka (KUL – Lublin), Katedra Pedagogiki Pastoralnej i Teologii Wychowania (KUL – Stalowa Wola), Katedra Pedagogiki Społecznej i Pedagogiki Opiekuńczej (KUL – Lublin), Katolicki Dom Kultury „ARKA” im. św. Jadwigi Królowej w Racławicach, Towarzystwo Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”, Stowarzyszenie Stalowi Patrioci, Fundacja Uniwersytecka w Stalowej Woli.

Poniżej przedstawiamy program konferencji:

Powitanie gości – Anna Zbrożyna – Tutak
przewodnicząca Koła Naukowego Polonia Semper Fidelis (KUL – Stalowa Wola)

Poloneza czas zacząć!
prezentacja Zespołu Pieśni i Tańca Racławice im. Rodziny Mireckich

Czym jest patriotyzm?
dr hab. Włodzimierz Dłubacz, prof. KUL (KUL – Lublin)

Aktywność obywatelska jako przejaw postawy patriotycznej
dr hab. Franciszka Wanda Wawro, prof. KUL (KUL – Lublin)

Patriotyzm w Biblii na przykładzie wybranych ksiąg sapiencjalnych (Prz, Jdt, Tb)
ks. dr hab. Roman Bogusław Sieroń, prof. KUL (KUL – Stalowa Wola)

Patriotyzm polski w kontekście koncepcji multikulti
O. dr hab. Roman Jusiak, prof. PWSZ (OFM) (PWSZ – Chełm)

Funkcje nowoczesnych technologii edukacyjnych w wychowaniu patriotycznym
ks. dr hab. Mariusz Śniadkowski, prof. PL (PL – Lublin)

Patriotyzm w przekazie międzypokoleniowym
ks. dr Jerzy Smoleń (AFP Ignatianum – Kraków)

Patriotyczny wymiar pracy socjalnej we współczesnych uwarunkowaniach
dr hab. Marta Czechowska – Bieługa (UMCS – Lublin)

Rodzina jako środowisko kształtowania postaw patriotycznych
ks. dr hab. Andrzej Łuczyński (KUL – Lublin)

Patriotyzm w dziejach narodu polskiego – od zaborów po współczesności
lic. Justyna Bieszczad (PSP nr 11 im. Szarych Szeregów w Stalowej Woli)

Wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży na przykładzie działalności Koła Naukowego Polonia Semper Fidelis
lic. Anna Zbrożyna – Tutak (KUL – Stalowa Wola)

Psychologiczne aspekty patriotyzmu
dr Grzegorz Kida (KUL – Lublin)

Spotkanie Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” ze Świętym Janem Pawłem II jako wspomnienie przeżycia patriotycznego
dr Ewa Sęk (KUL – Stalowa Wola)

Dyskusja

Poczęstunek

ZOSTAW ODPOWIEDŹ