Islam, jako religia totalna – wykład prof. Roberta Ptaszka

0
883
W sobotę 18.03.2017 r. o godzinie 16:30 w sali św. Jana Pawła II przy Klasztorze Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów odbył się wykład prof. Roberta T. Ptaszka na temat „Islam jako religia totalna” zorganizowany przez Klub Polonia Christiana w Stalowej Woli. Prelegent bada Koran jako filozof religii i kultury, a na spotkaniu podzielił się ze słuchaczami swoją wiedzą.

Podczas godzinnego wykładu profesor mówił między innymi, że islam jest religią monoteistyczną, drugą pod względem liczby wyznawców na świecie (1,5 miliarda tj. 23% populacji świata). Początkowo była to religia Arabów, jednak obecnie najwięcej mahometan mieszka w Indonezji. Nazwa Islam w języku arabskim oznacza poddanie się Bogu, a wyznawcę Allaha łączy z Bogiem relacja pan-niewolnik (podczas gdy w chrześcijaństwie jest to relacja ojciec-dziecko), a najważniejszym prorokiem jest Mahomet (posłaniec Boga, pieczęć proroków), którego objawienia zostały spisane w Koranie, świętej księdze islamu.

Słowo Koran oznacza słuchanie, gdyż Mahomet uczył się nauk Archanioła Dżibrila (Gabriela) na pamięć, a później spisywali to jego uczniowie. Początkowo istniało kilka różnych wersji, jednak kalif Usman ibn Affan (panował w latach 644-656) kazał je spalić pozostawiając tylko jedną, którą znamy dzisiaj. Koran składa się ze 114 sur (rozdziałów) ułożonych od najdłuższej do najkrótszej (z wyjątkiem pierwszej – Al Fatiha, siedmio wersowej początkowej modlitwy) i jest słowem usłyszanym bezpośrednio od Allaha, bez żadnych ludzkich zmian czy wstawek. Spisany w języku starożytnym arabskim, nie zmienionym od momentu powstania, a tłumaczenia na inne języki nie są uznawane za prawdziwy przekaz. Podczas gdy Biblia jest księgą natchnioną (Bóg używa ludzi aby przekazali nam prawdy przez niego objawione za pomocą ludzkiego języka, rozumu i możliwości), to Koran jest księgą objawioną (Dżibril podyktował Mahometowi dokładnie jego treść).

Islam uznaje wielu biblijnych proroków, jednak to słowa Mahometa są najważniejsze. Jezus Chrystus jest obecny w Koranie, ale powtarza tam często, że nie jest Synem Bożym, tylko zwykłym prorokiem, a Tora i Nowy Testament są dla mahometan bezużyteczne, gdyż według nich zostały poprzekręcane i zniekształcone.

Islam posiada pięć filarów.

Pierwszym jest wyznanie wiary w jednego Boga i posłannictwo Mahometa, sługi i posłańca bożego (szahada). Wystarczy trzykrotnie powtórzyć szahade w obecności dwóch mahometan, żeby być uznanym za wyznawcę islamu.

Drugim filarem jest przestrzeganie codziennej modlitwy (salat). Początkowo islamiści mieli modlić się pięćdziesiąt razy w ciągu dnia, ale Mahomet jako doskonały kupiec wytargował u Allaha pięć modlitw dziennie. Trzeci filar to jałmużna (zakat). W przeciwieństwie do dobrowolnej ofiary znanej w chrześcijaństwie zakat jest obowiązkowy i wynosi 2,5% wartości posiadanych dóbr rocznie. Kolejna podstawa to poszczenie w ramadanie (saum). Przez miesiąc, od świtu do zmierzchu, nie wolno mahometanom przyjmować żadnych posiłków ani napojów. Ostatni filar to pielgrzymowanie do Mekki w miarę swoich możliwości (hadżdż).

Islam dzieli się głównie na Szyitów i Sunnitów. Szyici są frakcją mniejszą (stanowią 10% wyznawców islamu), która wywodzi się od Alego, kuzyna Mahometa i uważają, że ich oponenci przejęli władzę nielegalnie. Sunnici (90% mahometan) opierają się na hadisach, czyli krótkich opowieściach dotyczących Mahometa, które powstały już po jego śmierci i mieszkają oni w prawie każdym kraju.

W większości islamskich państw islam uznawany jest za fundament życia i nie uznaje podziału na strefę świecką i świętą. Sposób życia mahometan jest całkowicie oparty na Koranie. W idealnym islamskim świecie (kalifacie) religia, moralność i prawo są ze sobą nierozerwalnie związane. Podczas gdy w Europie prawo stanowią ludzie, w islamie źródłem prawa jest sam Bóg i człowiekowi nie wolno tego zmieniać. Główne podstawy prawa stanowią Koran i hadisy. Oprócz tego prawo szari’at opiera się na kijas (jeśli jakieś zjawisko nie jest uwzględnione w Koranie czy hadisach, to prawo opiera się na analogicznych sytuacjach tam opisanych) oraz na idżma (powszechna opinia na dany temat grupy uczonych muzłumańskich).

Dżihad (pokładanie starań) dzieli się na Wielki, czyli walka ze swoimi słabościami, staranie o bycie lepszym człowiekiem (poprzez post, modlitwę, jałmużnę i rozwój duchowy) i Mniejszy (kital) tj. obrona wiary, uciskanych mahometan i islamskiego trybu życia często poprzez siłę fizyczną. Kital i zasady jakimi się rządzi jest dokładnie opisany, a wierny chcący trafić do raju musi spytać uczonego, czy dana sytuacja dopuszcza użycie siły.

Świat islamu dzieli się na dwie różne strefy.

Dom islamu lub przybytek pokoju (Dar al islam), w którym panuje szari’at. Miejsce idealne do życia dla mahometan, gdzie mogą też żyć wyznawcy innych religii, ale muszą przestrzegać islamskiego prawa oraz stylu życia i płacić wyższe podatki, natomiast ateiści uważani są na równi z małpami i świniami i nie zasługują na prawo do życia.

Dom wojny (Dar al harb), czyli obszary, w których islam nie jest religią dominującą i nie panuje szari’at. Mahometanie powinni dążyć do tego, aby Dar al islam objął cały świat i mogą używać do tego wszelkich środków.

W naszej kulturze wiele kontrowersji budzi sposób życia mahometan i stosunki panujące między mężczyznami i kobietami. W Koranie w surze 4 wersie 34 jest napisane: Mężczyźni stoją nad kobietami ze względu na to, że Bóg dał wyższość jednych nad drugimi, i ze względu na to, że oni rozdają ze swojego majątku. Przeto cnotliwe kobiety są pokorne i zachowują w skrytości to, co zachował Bóg. I napominajcie te, których nieposłuszeństwa się boicie, pozostawiajcie je w łożach i bijcie je! A jeśli są wam posłuszne, to starajcie się nie stosować do nich przymusu. Zaprawdę, Bóg jest wzniosły, wielki! (tłumaczenie prof. Józef Bielawski). Oprócz stosowania przemocy względem kobiet w chrześcijaństwie nie do pomyślenia są małżeństwa z kilkuletnimi dziewczynkami, a najbardziej ukochana żona Mahometa Aisha w chwili zaręczyn miała 7 lat. Prorok jednak wielkodusznie zaczął z nią współżyć kiedy ukończyła 9 rok życia.

Islam jest religią ekspansji i walki. Już za swojego życia (570-632) Mahomet zjednoczył plemiona arabskie za pomocą siły i podbojów. Po jego śmierci islam podbił północna Afrykę (643), a następnie Hiszpanię (711-713). Ekspansje mahometan na Europę zatrzymał dopiero Karol Młot w bitwie pod Poitiers (732), a i to nie zakończyło prób podboju Europy przez wyznawców islamu.

Na koniec prof. Robert T. Ptaszek zaznaczył, że wcześniej czy później wszyscy zetkniemy się z wyznawcami islamu i w pewnych kwestiach trudno nam będzie się zrozumieć, dlatego lepiej jest już teraz zapoznać się z zasadami, którymi kierują się w życiu mahometanie, żeby wiedzieć z czym mamy do czynienia.

Po wykładzie odbyła się krótka dyskusja, którą zdominował temat dialogu pomiędzy Kościołem Katolickim a Islamem. Jest to obecnie modne sformułowanie choć trudne do wcielenia w życie, możliwe tylko wtedy, gdy żyją obok siebie ludzie różnych wyznań i starają się nie wchodzić sobie w drogę. Dialogi o doktrynie nie mają sensu, ponieważ jest to prezentacja dogmatu, a nie rozmowa. Dodatkowym problemem jest to, że w islamie nie ma duchownych odpowiadających swoimi kompetencjami katolickim biskupom, kardynałom czy papieżowi, a deklaracje poszczególnych imamów nie obowiązują w całym islamskim świecie.

Jeśli podoba Ci się nasza działalność, jeśli chcesz być częścią naszego Stowarzyszenia, tworzyć stronę internetową, włączyć się w organizowanie różnych wydarzeń, poznać ciekawych ludzi. Serdecznie zachęcamy! Prosimy pisać na adres kontakt@stalowipatrioci.pl lub zadzwoń 600 403 037

 

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułZnacząca rocznica
Następny artykułStrategia rozwoju gospodarczego dla Stalowej Woli
Stalowi Patrioci
"Stalowi„ to organizacja która powstała aby promować wartości narodowe, krzewić w Polakach patriotyzm, pogłębiać wiedzę historyczną i ekonomiczną. Celem jest także zachęcenie mieszkańców, aby aktywnie uczestniczyli w życiu miasta, a przy okazji wnosili swoje umiejętności do Stowarzyszenia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ