Strategia rozwoju gospodarczego dla Stalowej Woli

0
1196

W 80. rocznicę rozpoczęcia budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego, tj. 20 marca 2017r. Prezydent Lucjusz Nadbereżny przedstawił strategię rozwoju gospodarczego dla Stalowej Woli. Prezentacja odbyła się w dawnym budynku Naczelnej Dyrekcji „Huty Stalowa Wola” obecnie będącym własnością miasta.

Konferencja

Przedstawienie programu gospodarczego dla Stalowej Woli przez Prezydenta Miasta Lucjusz Nadbereżny

Opublikowany przez Miasto Stalowa Wola na 20 marca 2017

 

Program „Stalowowolska Strefa Gospodarcza” zakłada powstanie dzielnicy innowacji i rozwoju „TechnoPolis” z centralnym obiektem o dość wymownej nazwie „Kuźnia przedsiębiorczości”, będącym niegdyś centrum zarządzania HSW, z nowoczesną strefą co-workingu. Ważną kwestią jest stworzenie nowego układu dróg.
OBSZAR „TECHNOPOLIS” będzie rozciągał się wzdłuż ul. Kwiatkowskiego obejmując swym zasięgiem budynki Inkubatora Technologicznego, dyrekcji HSW, budynek KUL, Politechniki i dodatkowo budynek starego żłobka (teren od Budynku Inżynierii Materiałowej KUL do obecnej zajezdni autobusowej). Na ten czas obszar ten nie jest dostatecznie wykorzystany. W planie jest powstanie nowoczesnego obiektu dla przedsiębiorstw prowadzących badania rozwojowe, jak również przedszkola i żłobka „zakładowego” prowadzonego przez Miejski Zakład Komunalny dla pracowników związanych ze Stalowowolską Strefą Gospodarczą. Jeżeli chodzi o teren znajdujący się naprzeciwko dawnego budynku Dyrekcji HSW, ma być on przeznaczony pod przyszłe nowe hale produkcyjne, a nie, jak zdecydowano za poprzedniej kadencji samorządu, pod hipermarkety.
BADANIA, ROZWÓJ I PRODUKCJA TO WYZNACZNIKI NOWEJ KONCEPCJI DLA ROZWOJU STALOWEJ WOLI.
Dawny budynek Dyrekcji Naczelnej Zakładów Południowych Huty Stalowa Wola stanie się „KUŹNIĄ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”, gdzie będzie prowadzony nowoczesny biznes w Stalowej Woli. Wszystkie pomieszczenia mają być gotowe do działalności już wczesną jesienią tego roku, a dokładnie 1 października.
W ramach STREFY CO-WORKINGU będzie możliwość wynajęcia biurka (dostęp do urządzeń biurowych wielofunkcyjnych, internetu) i skorzystania ze strefy relaksu, integracji, możliwość wymiany między sobą doświadczeń, zawiązania współpracy. Wirtualny adres, czy mikrobiura to kolejna oferta dla osób, które zdecydują się na dołączenie do stalowowolskiego nowoczesnego projektu. Mają być dostępne trzy sale konferencyjne. Zamierzeniem tego nowoczesnego podejścia jest przyciągnięcie ludzi biznesu i stworzenie warunków do sprawniejszego działania w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.
„Chcemy stworzyć nowy model biznesu w Stalowej Woli. Model, który jest obecny w prestiżowych lokalizacjach w Polsce. Szanowni Państwo, Stalowa Wola ma tą ambicję, aby być w awangardzie miast, które myślą o nowoczesnym spojrzeniu na biznes, o tym, aby zachęcać młodych ludzi do rozpoczynania ciekawych, otwartych działalności gospodarczych(…)” – określił intencje samorządu Prezydent Nadbereżny.
Szczególne zaproszenie zostało wystosowane do firm z branży informatycznej.
„Chcemy zaprosić tutaj do Stalowej Woli firmy informatyczne (…) Każda firma informatyczna, która będzie chciała mieć lokalizację w tym budynku, czy w innym wskazanym przez Miasto Stalowa Wola będzie mogła liczyć na preferencyjne warunki. Nawet dwuletni okres zwolnienia całkowicie z jakichkolwiek opłat czynszowych” – podkreślił Prezydent.
Szczególne przywileje będą również przysługiwać studentom, absolwentom uczelni wyższych, jak również absolwentom szkół zawodowych i technicznych. Dla nich przewidziane jest bezpłatne korzystanie z pomieszczeń biurowych.
Ważną obszarem zainteresowania są również START-UPY. Chodzi o przyciągnięcie do Stalowej Woli biznesu innowacyjnego. W ramach programu „Polska Wschodnia” przeznaczono na ten cel 1 mln zł środków dofinansowania.
Prezydent zapowiedział utworzenie ogrodu inspiracji, tzw. „Parku kwitnących idei” na obszarze terenu zielonego znajdującego się w sąsiedztwie dawnego budynku Dyrekcji Naczelnej Huty Stalowa Wola. Ma on pełnić funkcję miejsca integracji dla biznesu.
Ze środków europejskich zostanie sfinansowane zaplecze w postaci pomocy księgowej, prawnej. Dla wszystkich nowo utworzonych firm będzie dostępne bezpłatne doradztwo w tym zakresie. W budynku będzie ulokowane Centrum Obsługi Inwestora, które ma być pomocnicze w załatwianiu wszelkich formalności w zakresie prowadzenia biznesu w Stalowej Woli.
SSG sp. z o.o. – zastąpi „Inkubator Technologiczny” sp. z o.o. i będzie w 100% zależna od Miejskiego Zakładu Komunalnego. Będzie koordynować takie działania jak budowa nowych hal, budowa nowych centrów przedsiębiorczości. Zadba o zapewnienie wsparcia prawnego, księgowego. Będzie zarządzać „Kuźnią Przedsiębiorczości”, start-upami.
Projekt zakłada również ROZBUDOWANIE INFRASTRUKTURY DROGOWEJ na tym terenie. Priorytetem jest maksymalne zbliżenie do drogi ekspresowej S-19, do Via Carpatia. Powstanie bezkolizyjny łącznik pod torami pomiędzy obszarem przemysłowym, a przyszłą obwodnicą miasta Stalowa Wola i Niska. Konkursy Regionalnego Programu Operacyjnego w tym zakresie zostały już rozstrzygnięte. Na ten cel samorząd pozyskał olbrzymie dofinansowanie – kwotę rzędu ponad 15 mln zł. Na ten czas jest rozstrzygany przetarg na budowę Obwodnicy Stalowej Woli i Niska. Ważną kwestią jest fakt dokonania rozgrodzenia Huty Stalowa Wola. Na dawnym terenie HSW zostaną wybudowane nowe drogi. Łączny koszt inwestycji nowego układu drogowego to ponad 52 mln zł. Na spotkaniu Prezydent poruszył również kwestię lotniska w Turbi jako niewykorzystanego potencjału.
Jednym z głównych priorytetów, po NOWYM UKŁADZIE DRÓG, TECHNOPOLIS, KUŹNI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, jest kwestia ULG PODATKOWYCH, czyli użycie narzędzi podatkowych, aby wspierać i inicjować rozwój gospodarczy na terenie Stalowej Woli. Ta kwestia ma być regulowana w oparciu o trzy programy: START, ROZWÓJ i program DA VINCI.
START to program dla nowych przedsiębiorców inwestujących w Stalowej Woli. Przewiduje zwolnienia z podatku od nieruchomości do 2 lat przy realizacji inwestycji w ciągu 24 m-cy od daty zgłoszenia zamiaru skorzystania z pomocy.
Zwolnienie nawet do 5 lat – dotyczy większych działalności gospodarczych, gdy:
• utworzono 50 nowych miejsc pracy w przeciągu 30 m-cy od rozpoczęcia inwestycji początkowej,
• minimalna wartość inwestycji to 15 mln zł netto,
• realizacja inwestycji w ciągu 24 m-cy od daty zgłoszenia zamiaru skorzystania z programu.
ROZWÓJ dotyczy inwestorów odnoszących już sukcesy w Stalowej Woli. Preferencyjne warunki mają ich zachęcić do pozostania w mieście i dalszego rozwijania działalności. Prezydent wskazał, iż bardzo istotne są działania w kierunku TWORZENIA DOBRYCH MIEJSC PRACY na terenie Stalowej Woli.
Celem programu DA VINCI jest zachęcenie wszystkich firm innowacyjnych do rozpoczynania działalności w Stalowowolskiej Strefie Gospodarczej. Zaproponowano zwolnienie na okres minimum 5 lat przy zatrudnieniu minimum 10 osób.
Prezydent poruszył kwestię potrzeby tworzenia nowych miejsc produkcyjnych na terenie Stalowej Woli. Wytypowano m.in. teren tzw. Jelni – 30 ha – tzw. dobry grunt biorąc pod uwagę warunki geologiczne i możliwości realizacji inwestycji na tym terenie, a także wskazano na walor dobrej lokalizacji. Obecnie są prowadzone rozmowy z Tauronem będącym większościowym właścicielem tej działki. Drugi teren będący w zainteresowaniu władz miasta to obszar za Kuźnią Matrycową – 25 ha – będący w zarządzie Lasów Państwowych i dwie działki przyległe do niego. Łącznie 42 ha gruntu do zagospodarowania. Sprawą priorytetową jest pozyskanie tych terenów, aby przyciągnąć dużych inwestorów z wielkimi planami rozwojowymi. Plan obejmuje również 4 działki przylegające do obszaru strefy ekonomicznej – 103 ha.
Zmiany gospodarcze na terenie Stalowej Woli ma przynieść również rewitalizacja osiedla Rozwadów oraz osiedla Fabrycznego. Jeżeli chodzi o Rozwadów, w planie jest m.in. zwolnienie od podatku dla tych działalności gospodarczych, które prowadzą tradycyjne rzemiosło, tradycyjne kupieckie działalności handlowe. Zgodnie z planem rewitalizacji gospodarczej rynku przy ulicy Okulickiego powstał projekt wybudowania otwartej hali spożywczo- warzywnej.
DZIAŁANIA TE MAJĄ NA CELU UMOCNIENIE POZYCJI TRADYCYJNEGO HANDLU KUPIECKIEGO I TYM SAMYM MOŻLIWOŚĆ KONKUROWANIA Z WIELKIMI GALERIAMI HANDLOWYMI.
 „To jest wielka odpowiedzialność w ochronie rodzimych kupców, naszej lokalnej gospodarki kupieckiej” – przekonywał Prezydent Nadbereżny. Dodatkowo ma powstać nowoczesne centrum przesiadkowe wraz z nowymi miejscami parkingowymi. Trzecia kwestia rewitalizacyjna dotyczy ożywienia w zakresie inwestycji ulicy Energetyków.
W końcowej mowie Prezydent zapewnił, iż
„(…) Tak jak 80 lat temu tutaj stworzono całkowicie nowy standard, nową jakość, tak dzisiaj przy tych rozwiązaniach chcielibyśmy podejmować ten sam nowy wysiłek, który będzie nawiązywał do tej najwspanialszej tradycji Centralnego Okręgu Przemysłowego (…)”.

 

Jeśli podoba Ci się nasza działalność, jeśli chcesz być częścią naszego Stowarzyszenia, tworzyć stronę internetową, włączyć się w organizowanie różnych wydarzeń, poznać ciekawych ludzi. Serdecznie zachęcamy! Prosimy pisać na adres kontakt@stalowipatrioci.pl lub zadzwoń 600 403 037

ZOSTAW ODPOWIEDŹ