http://1921-1945.blogspot.com/2009/03/cop-centralny-okreg-przemysowy.html
14.06.1939, Stalowa Wola, Polska Centralny Okręg Przemysłowy. Uroczyste otwarcie huty w Stalowej Woli z udziałem prezydenta Ignacego Mościckiego i wicepremiera Eugeniusza Kwiatkowskiego. Fot. zbiory Ośrodka KARTA, Pogotowie Archiwalne [PA_028], przekazał Michał Nieronow. Źródło: http://1921-1945.blogspot.com/2009/03/cop-centralny-okreg-przemysowy.html

     5 lutego 1937 r. na wniosek wicepremiera i ministra skarbu Eugeniusza Kwiatkowskiego Sejm przyjął plan budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego. Położony w widłach Wisły i Sanu COP był jedną z największych inwestycji gospodarczych w Polsce międzywojennej.

     5 lutego 2017 r. w Stalowej Woli odbyła się inauguracja obchodów 80. rocznicy powstania COP. O godz. 12.00 w Bazylice Konkatedralnej została odprawiona Msza św. w intencji Eugeniusza Kwiatkowskiego i budowniczych COP pod przewodnictwem JE bpa ordynariusza naszej diecezji Krzysztofa Nitkiewicza, który też wygłosił homilię.
      We wprowadzeniu do Mszy św. gospodarz miejsca ks. Edward Madej w pięknych słowach powiedział że w historii Polski nie ma człowieka nad Eugeniusza Kwiatkowskiego, który by uczynił dla kraju tak wiele w tak krótkim czasie.
     Ks. biskup w homilii powiedział m.in. gdyby nie determinacja Eugeniusza Kwiatkowskiego nad utworzeniem COP nie byłoby Stalowej Woli, gdyż ona wyrosła przy budowie Zakładów Południowych. Zwracając się do wiernych powiedział że są światłem i solą tej ziemi. Eugeniusz Kwiatkowski był wizjonerem, on widział wielką Polskę chociaż po 123 latach niewoli była materialnie biedna i uboga. Mimo trudności i kryzysu światowego nie zniechęcił się, kreśląc nowy plan rozwoju. Do Stalowej Woli przybyli ludzie o różnych zwyczajach z różnych stron. Połączyła ich wiara w Boga. Życie religijne koncentrowało się wokół ochronki, w której kapłanem był ks. Józef Skoczyński. To on stworzył strukturę parafii. W roku 80. rocznicy wzrok kierujemy ku przyszłości. Aby tylko trudności nie osłabiły działań na rzecz dobra wspólnego. My mamy Chrystusa, który udzieli nam swojej mocy. Bóg daję siłę by z optymizmem patrzeć w przyszłość.
      Po Mszy św. odbyło się składanie kwiatów pod tablicą Eugeniusza Kwiatkowskiego, po czym nastąpił przemarsz do Miejskiego Domu Kultury na uroczystą Sesję Rady Miejskiej. Po odśpiewaniu hymnu w asyście wszystkich pocztów sztandarowych, głos zabrali: przewodniczący Rady Stanisław Sobieraj, prezydent miasta Lucjusz Nadbereżny, senator RP Janina Sagatowska, zaś w imieniu wojewody głos zabrał wicewojewoda Bogdan Romaniuk.
    Prezydent Nadbereżny w ładnym przemówieniu, mówił m.in. o fundamentach COP, nie tylko materialnych ale i duchowo historycznych. Fundament tworzyli m.in. ludzie pióra, ludzie kultury, nauczyciele. Ludzie mający świadomość odpowiedzialności na niepodległą RP. Dziś też chcemy budować silną Polskę na fundamencie wartości. Dziś możemy być dumni że jesteśmy Polakami.
Wicewojewoda Bogdan Romaniuk w krótkim przemówieniu mówił o trzech wartościach, budowania silnej małej ojczyzny. Są to : wiara w Boga, pracowitość i jedność.
      W drugiej części uroczystości m.in. zaprezentowana została „Wielka mowa programowa wicepremiera inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego” wygłoszona 5 lutego 1937 roku podczas obrad Komisji Budżetowej Sejmu. Wystąpili też w programie rozrywkowym artyści sceny MDK m.in. zespół Lasowiacy, Chór Kameralny pod dyrekcją Jerzego Augustyńskiego.
      Każdy z uczestników uroczystości otrzymał 20. stronicowy „Ilustrowany Kurier Codzienny” z 7 lutego 1937 roku.

Jeśli podoba Ci się nasza działalność, jeśli chcesz być częścią naszego Stowarzyszenia, tworzyć stronę internetową, włączyć się w organizowanie różnych wydarzeń, poznać ciekawych ludzi. Serdecznie zachęcamy! Prosimy pisać na adres kontakt@stalowipatrioci.pl lub zadzwoń 600 403 037

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ