Kalendarium historyczne 7 XI – 13 XI

0
805

Kalendarium Historyczne od 7.XI do 13.XI

7.XI.2018 Środa

1407- Zawarto rozejm w Żorach który zakończył konflikt między księciem cieszyńskim Przemysławem I Noszakiem, a księciem opawskim Janem III  Żelaznym.

1531-Hetman wielki koronny Jan Amot Tarnowski powraca triumfalnie do Krakowa zabiera ze sobą łupy i jeńców po zwycięskiej bitwie pod Obertynem podczas wojny o Pokucie.

1575- Sejm elekcyjny w czasie obrad, wybrał Króla Stefana Batorego.

1820- W Sandomierzu powstaje Wyższe Seminarium Duchowne.

1900- W kopalni węgla kamiennego “Wujek” w Katowicach rozpoczęto wydobycie węgla.

1906-Prawa miejskie uzyskują Puławy.

1918-W Lublinie pod przewodnictwem Ignacego Daszyńskiego, został utworzony Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej.

1922-Ks. August Hlond zostaje mianowany przez papieża Piusa XI administratorem apostolskim w Katowicach, w części diecezji Wrocławskiej przyznanej Polsce w wyniku plebiscytu.

1929-Publikacja wiersza Juliana Tuwima pod tytułem “Do prostego człowieka” w “Robotniku”

1939:

 • Hans Frank gubernator generalnej guberni zamieszkał na Krakowskim zamku Wawel.
 • Mord na Wzgórzach Morzewskich w Wielkopolsce na 39 osobach pochodzenia polskiego i 2 narodowości niemieckiej.
 • Premier rządu na uchodźstwie gen. Władysław Sikorski został mianowany przez prezydenta Władysława Raczkiewicza Naczelnym Wodzem i Generalnym Inspektorem Sił Zbrojnych.
 • W Kościanie niedaleko Poznania 45 mieszkańców zostają rozstrzelani przez Niemców.

1942- Oddział Gwardii Ludowej (Późniejsza Armia Ludowa) zaatakował obóz pracy przymusowej dla Żydów w miejscowości Janiszów koło Kraśnika, uwalniając przy tym około 500 więźniów komendanta tego obozu.

1951- W Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie rozpoczęto seryjną produkcję samochodu ciężarowego FSC Lublin 51.

1968-Premiera filmu pod tytułem “Lalka” w reżyserii Wojciecha Jerzego Hansa.

1999-Premiera pierwszego odcinka serialu “Na dobre i na złe” na antenie TVP2.

2012- Wyłączono pierwsze nadajniki w Zielonej Górze i w Żaganiu naziemnej telewizji analogowej.

8.XI.2018 Czwartek

1144-Konsekrowano katedrę Płocką.

1292- Zostaje wydany przywilej lokalizacyjny dla Nowego Sącza przez Króla Czech i Księcia Krakowskiego Wacława II.

1309-We wsi Mochy w Wielkopolsce mieszkańcy w ramach odwetu za złe traktowanie i wyzysk spalili miejscowy dwór. Na tle tych wydarzeń osnuta jest powieść Teodora Parnickiego Tylko Beatrycze z roku 1962.

1632-Sejm elekcyjny wybiera na Króla Władysława IV Wazę.

1655-IV Wojna polsko-rosyjska(Inaczej wojna ukraińska) w ramach otrzymanego okupu połączone wojska rosyjsko-kozackie kończą oblężenie Lwowa.

1828-Aleksander Fredro ( Pisarz, który napisał “Zemstę”) ożenił się z Zofią Jabłonowską.

1864-Car Rosji Aleksander II Romanow wydaje ukaz kasacyjny, na mocy którego wśród 155 klasztorów męskich z 1635 zakonnikami i 42 klasztorów żeńskich do likwidacji przeznaczono 110 klasztorów męskich i 4 żeńskich, z tego 39 za pomoc powstańcom styczniowym, a 71 z powodu niewielkiej liczby zakonników (poniżej 8).

1906-Czasy Rewolucji w Rosji:

 • Organizacja Bojowa PPS (Polska Partia Socjalistyczna) pod dowództwem Józefa Mireckiego pod pseudonimem “Montwiłł” dokonują oni napadu na Stacji Rogów pod Łodzią na pociąg z konwojem pocztowym przewożącym pieniądze i inne papiery wartościowe.

1914- Początek I wojny Światowej:

 • Zwycięstwo wojsk rosyjskich nad wojskami państw centralnych w Bitwie pod Warszawą i Iwanogrodem (Obecnie miejscowość nazywa się Dęblin)

1916- Połowa I Wojny Światowej:

 • Władze okupacyjne państw centralnych wydają odezwę werbunkową dla Polaków.

1918- Powstaje w Zagłębiu Dąbrowskim Rada Delegatów Robotniczych.

1928-Ówczesny Plac Saski w Warszawie został przemianowany na Plac Józefa Piłsudskiego ( W czasie okupacji Adolf Hitler Platz, w okresie PRL Plac Zwycięstwa).

1939- Niemcy w Zbrudzewie koło Śremu rozstrzeliwują 12 osób.

1975-W wyniku tąpnięcia w KWK ”Mysłowice” zginęło pięciu górników.

2006:

 • Do Polski przybywają dwa pierwsze zakupione w USA samoloty myśliwskie F-16.
 • Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie WIG20 przekroczył 50000 punktów po raz pierwszy.

2010-Na skutek zderzenia dwóch pociągów towarowych w Białymstoku dochodzi do pożaru i wybuchu cystern z paliwem.

2016-W Warszawskiej Dolinie Szwajcarskiej został odsłonięty pomnik Henryka Sławika i Józsefa Antalla seniora.

9.XI.2018 Piątek

1692-Miastowi Szczuczyn na Podlasiu zostały nadane przez Króla Jana III Sobieskiego prawa miejskie.

1794-Powstanie Kościuszkowskie: Wojska rosyjskie dowodzone przez Gen. Suworowa wkraczają do zdobytej Warszawy.

1883- W Gdańsku zainstalowano oficjalnie pierwsze telefony. Pierwszy aparat telefoniczny otrzymał miejscowy browar.

1916-Podwarszawski Otwock otrzymuje prawa miejskie.

1920- Założona zostaje konwekcja polsko-gdańska.

1928- Premiera filmu niemego pod tytułem “Pan Tadeusz” w reżyserii Ryszarda Ordyńskiego.

1932- Prymas Polski a zarazem kardynał August Hlond otrzymał Order Orła Białego.

1939:

 • Ziemia Łódzka wraz z Łodzią została wcielona do III Rzeszy Niemieckiej.
 • 120 osób zostaje aresztowanych w ramach drugiej akcji intelektualnej Krakowa (Zweite Sonderaktion Krakau)
 • Rozpoczyna się akcja intelektualna w Lublinie (Sonderaktion Lublin).
 • Warszawa została oznaczona przez Naczelnego wodza gen. Władysława Sikorskiego Orderem Virtuti Militari V klasy.
 • W Warszawie powstaje Tajna Armia Polska.

1941-Na kresach wschodnich, w czasie ataku Niemiec na Związek Radziecki, w miejscowości Mira pod Grodnem Niemcy rozstrzelali 1500 żydów.

1942:

 • Z getta w Skałacie koło Tarnopola do obozu śmierci w Bełżcu zostało wywiezionych 1100 Żydów.
 • Likwidacja getta lubelskiego.

1943- Czasy mordu wołyńskiego:

 • Oddział UPA w Lubieszowie w województwie Poleskim dokonuje mordu na około 300 mieszkających tam Polaków.

1958-Pierwsze wydanie Telewizyjnego Kuriera Warszawskiego.

1980-Premiera pierwszego odcinka serialu “Dom” w reżyserii Jana Łomnickiego.

1989- Oficjalna wizyta Kanclerza RFN Helmuta Kohla w Polsce.

2001- Premiera filmu “Wiedźmin” w reżyserii Marka Brodzkiego.

2016- Wystartował kanał telewizyjny Nowa TV.

10.XI.2018 Sobota.

1003- W nocy z 10 na 11 listopada w Międzyrzeckim Klasztorze benedyktyńskim zamordowano Pięciu Braci Męczenników.

1292-Zator w obecnym województwie Małopolskim otrzymuje prawa miejskie.

1430-Małopolska miejscowość Wadowice otrzymują Prawa Miejskie.

1655-IV Wojna polsko-rosyjska ( Wojna Rzeczypospolitej Obojga Narodów z Carstwem Rosyjskim o Ukrainę), rozpoczęła się Bitwa pod Jezierną.

1672-W Lublinie zostaje podpisany przez Króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego akt konfederacji gołąbskiej.

1700-Szlachta z województw i powiatów Wielkiego Księstwa LItewskiego zawiązuje konfederacje olkienicką, skierowaną przeciwko rodzinie magnackiej Sapiehów.

1702- Przebywający w Warszawie poseł Francuski Charles de Caradas zostaje aresztowany po tym jak przejęto jego Listy do ministra Szwedzkiego Carla Pippera i Benedykta Sapiehy szwedzkiego stronnika z propozycją ataku na Saksonię.

1864- Na 15 lat zesłania na Syberię został skazany Gen. Jarosław Dąbrowski.

1905- Car Rosyjski Mikołaj II Romanow wprowadza na obszar Królestwa Polskiego Stan Wojenny.

1910- W Krakowskim kościele pod wezwaniem św. Mikołaja odbył się ślub Feliksa Dzierżyńskiego( w 1917 roku zakłada on Czeka, służbę specjalną która chroniła rewolucjonistów) i Zofii Muszkat.

1918:

 • Austro-Węgry zrzekają się Galicji na rzecz nowo powstałego państwa polskiego.
 • Z więzienia w Magdeburgu wracają do Warszawy Józef Piłsudski i Kazimierz Sosnkowski.
 • Poprzedzające powstanie wielkopolskie (Jedyne zwycięskie powstanie dokonane przez Polaków przeciw Niemcom) wydarzenie tzw. Powstanie Republiki Ostrowskiej.

1926- Skutek przewrotu majowego PPS ogłosiła przejście do opozycji przeciwko rządu sanacji.

1927-Premiera filmu “Ziemia Obiecana” w reżyserii Aleksandra Hertza i Zbigniewa Gniazdowskiego.

1936-Edward Rydz-Śmigły otrzymuje nominacje na stopień marszałka Polski.

1939- Na kirkucie ( cmentarzu Żydowskim) w Koninie Niemcy rozstrzelali około 56 mieszkańców miasta i okolicznych miejscowości.

1941-Oddziały niemieckie i ukraińskie dokonały masakry około 1500 Żydów z Kostopolskiego getta (Nazwa pochodzi od miejscowości Kostopol na obecnej Ukrainie) na Wołyniu.

1945-Powstaje Centralny Urząd Planowania.

1947- Oficjalne zakończenie Trzeciego procesu załogi Stutthoffu przed Sądem  Okręgowym w Gdańsku.

1950-Gen.bryg. August Emil Fieldorf zostaje aresztowany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa w Łodzi.

1974-Premiera filmu “Złoto” reżyserii Sylwestra Szyszko.

1979- W Tarnobrzeskim Sądzie Wojewódzkim z siedzibą w Sandomierzu skazał na karę śmierci Jana Sojdę, Józefa Adasie, Jerzego Sochę i Stanisława Kulpińskiego, zostali oni oskarżeni o zamordowanie 25 grudnia ( Jest to pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia) 1976 roku 18 letniej, ciężarnej Krystyny Łukaszek i jej męża Stanisława i 12 letniego brata Mieczysława Kality, wracających wówczas do domu po pasterce w Połańcu.

1980-Został zarejestrowany Niezależny Związek Zawodowy “Solidarność”

1981- Założona zostaje narodowa- radykalna organizacja Narodowe Odrodzenie Polski.

1997- Noblistka Wisława Szymborska otrzymuje tytuł Honorowy obywatel Krakowa.

2000:

 • Dworek “Milusin” zostaje przekazany przez miasto Sulejówek Fundacji Rodziny Józefa Piłsudskiego.
 • Sformowano Reprezentacyjny Szwadron Kawalerii Wojska Polskiego.

2003-Irena Sendlerowa została oznaczona przez Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego Orderem Orła Białego.

2004-PKO debiutuje na Warszawskiej giełdzie papierów wartościowych.

2005- Rosja wprowadza embargo na polskie mięso.

2006-W Warszawie zostaje odsłonięty pomnik Romana Dmowskiego, do życia weszła ustawa ustanawiająca Order Krzyża Wojskowego.

2008-W Krakowie zostaje odsłonięty pomnik Józefa Piłsudskiego.

11.XI.2018 Niedziela.

1293-W nocy we Wrocławiu Książe głogowski Henryk III porywa Księcia Legnickiego Henryka V Brzuchatego, który po niemal półrocznej niewoli zostaje zmuszony do zapłacenia okupu w postaci sześciu miast po lewej stronie Odry.

1357-Kętrzyn na Warmii otrzymuje prawa miejskie.

1359- Podpisanie polsko-litewskiego traktatu granicznego, ustalający granicę pomiędzy ziemią lubelską, a księstwem chełmskim.

1386-Nasielsk otrzymuje prawa miejskie.

1673-Wojska Koronne pod dowództwem hetmana wielkiego koronnego Jana Sobieskiego (Później zostanie on koronowany na króla Jana III Sobieskiego) pokonały armię turecką w bitwie pod Chocimiem pod wodzą Husejna Paszy.

1863-Powstanie Styczniowe: Rosjanie przeprowadzili egzekucję na Placu Teatralnym w Warszawie czeladnika Antoniego  Amnera i czeladnika ślusarskiego Józefa Dąbrowskiego, skazanych odpowiednio za zamach na generała carskiego Fiodora Fiodorowicza Trepowa.

1884-Otwarcie  Cmentarza Bródnowskiego w Warszawie.

1914- Bitwa pod Łodzią ( I wojna Światowa).

1918:

 • Rada Regencyjna przekazała władzę na podległym jej wojskiem Józefowi Piłsudskiemu, co potem uznano za dzień odzyskania niepodległości.
 • Jarosław Drwęski przyjął nominację na pierwszego nadburmistrza Poznania.

1920-W ramach obchodów drugiej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Marszałek Józef Piłsudski odznaczył miasto Lwów krzyżem srebrnym orderu Virtuti Militari.

1928- Przy okazji dziesiątej rocznicy odzyskania niepodległości w Nisku został odsłonięty pomnik Orląt Lwowskich, upamiętniający młodzież szkolną, która zaś walczyła najpierw z Ukraińcami o kresy południowo- zachodnie, w Warszawie doszło do zmiany nazwy Placu Saskiego na Plac Józefa Piłsudskiego.

1932-W ramach obchodów odzyskania niepodległości odsłonięty został Pomnik Lotnika.

1937- Pierwsze obchody święta niepodległości jako święta państwowego.

1939:

 • Na terenie byłej żwirowni w Paterku doszło do rozstrzelania przez Niemców większość z ponad 100 osób aresztowanych jeszcze w poprzedniej nocy w czasie wielkiej “Akcji Oczyszczającej” w Nakle nad Notecią.
 • Niemcy w Lublinie aresztują profesorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 • W lasach Piaśnickich niedaleko Wejherowa Niemcy zamordowali strzałem w potylicę głowy 314 osób, w tym też 120 zakładników z Gdyni, grupę cywilnej obrony Gdyni z września 1939 roku, członków zgromadzeń zakonnych ( w tym też Alicję Jadwigę Kotowską, była to przełożona Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek z Wejherowa oraz 9 jezuitów z Gdyni) oraz kupców, rzemieślników, nauczycieli, lekarzy i urzędników z powiatu morskiego.
 • Niemcy nocą z 10 na 11 listopada spalili większość łódzkich synagog.
 • W lasach koło Zielonki pod Warszawą w odwecie z okazji Święta Niepodległości plakatów, na których był tekst “Roty” Marii Konopnickiej Niemcy przypadkowo zabijają trzech mieszkańców miasta oraz sześciu rozstrzelali.

 1943:

 • W Lesie niedaleko kolonii Świętocin w powiecie Włodzimierskim miejscowy oddział UPA dokonał zbrodni na 23 polskich sztundystach (Rzeź Wołyńska)
 • Witold Pilecki otrzymuje awans do stopnia rotmistrza.

1953- W miejscowości Dudy Puszczańskie w powiecie ostrołęckim, w walce z kilkuset funkcjonariuszami MO, KBW i UB, zginęło wówczas trzech członków Narodowego Zjednoczenia Wojskowego.

1957- Sąd Wojewódzki w Warszawie skazał trzech były stalinowskich oprawców MBP: Józefa Różańskiego i Romana Romkowskiego na 15 lat, a Anatola Fejgina na lat 12.

1997- Rząd AWS zyskał wotum zaufania.

2018-Obchody stulecia odzyskania niepodległości.

12.XI.2018 Poniedziałek.

1454-Król Kazimierz IV Jagiellończyk wydaje w Nieszawie przywilej, na którego wszystkie ważnego decyzje państwowe zostały uzależnione od szlacheckich sejmików.

1596-Na Krakowskim Wawelu odbył się uroczysty pogrzeb Królowej Polski Anny Jagiellonki.

1648-Po zapłacie okupu wojska kozackie kończą oblężenie Twierdzy Zamość (Powstanie Chmielnickiego).

1669- Po raz pierwszy w historii Rzeczypospolitej użyto Liberum veto, poprzedzającego koronację Króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego.

1815- Car Rosji Aleksander I Romanow po raz pierwszy przybywa do Warszawy.

1918- Koniec Walk o Przemyśl ( Wojna polsko-ukraińska)

1933- Ruch Hajduki Wielkie (Obecnie nazywa się Ruch Chorzów) zdobywa swój pierwszy swój tytuł mistrza polski.

1945-Powołano Towarzystwo Opieki nad Majdankiem.

1949-Inaugarcja Teatru Nowa w Łodzi.

1962- Premiera filmu przygodowego pod tytułem “O dwóch takich co ukradli księżyc” (W rolach głównych Lech I Jarosław Kaczyńscy) w reżyserii Jana Batorego.

1989- W ramach wizyty Kanclerza RFN Helmuta Kohla odbyła się msza Pojednania z udziałem premiera Tadeusza Mazowieckiego z Helmutem Kohlem w Krzyżowej na dolnym śląsku.

1992- Zostaje pochowana sprowadzona urna z prochami Gen. Kazimierza Sosnkowskiego, zostały one złożone w podziemiach bazyliki archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie.

2004- Odbył się pierwszy Lekarski Egzamin Państwowy.

13.XI.2018 Wtorek.

1308-Krzyżacy zajmują Gdańsk i natychmiast dokonali rzezi mieszkańców.

1904-Bojówka PPS na Placu Grzybowskim w Warszawie po raz pierwszy starła się z wojskami rosyjskimi.

1918-PPS zorganizowała w Warszawie demonstrację przeciw rządom Rady Regencyjnej.

1924- Władysław Reymont za powieść chłopi został ogłoszony laureatem nagrody nobla.

1939-Naczelny wódz Sił Zbrojnych Gen. Władysław Sikorski przekształcił Służbę Zwycięstwu Polski na Związek Walki Zbrojnej ( a od 14 lutego 1942 roku Armia Krajowa).

1945:

 • Utworzono na mocy dekretu rządowego utworzono państwowe przedsiębiorstwo Film Polski.
 • Towarzysz Władysław Gomułka stanął na czele ministerstwa Ziem Odzyskanych w Tymczasowej Radzie Zjednoczenia Narodowego.

1962- Powstaje Liga Obrony Kraju.

1976-W magazynie telewizyjnym studio 2 (Później zmienią nazwę na TVP2) wyemitowany został recital szwedzkiej grupy ABBA, nagrany podczas jedynego pobytu ABBY w Polsce.

1998-Premiera Komedii filmowej “U Pana Boga za Piecem” w reżyserii Jacka Bromskiego.

2000- Upadły Zakłady Metalowe “Łucznik” w Radomiu.

2015-Prezydent RP Andrzej Duda desygnował na urząd premiera Beatę Szydło.

                       Opracował Jacek Furman

ZOSTAW ODPOWIEDŹ