Zasłużony dla Stalowej Woli ks. Józef Skoczyński

1
1287
W poniedziałek 20 listopada 2017r. minęło 50 lat od śmierci kapłana niezwykle zasłużonego dla Stalowej Woli ks. Józefa Skoczyńskiego. Warto przypomnieć tego kapłana, który był pierwszym proboszczem Stalowej Woli, dziekanem rudnickim, założycielem parafii św. Floriana, niestrudzonym realizatorem budowy dwóch kościołów.
Z polecenia ks. bpa Franciszka Bardy, w styczniu 1939 r. nowo powstające miasto Stalowa Wola otrzymało pierwszego kapłana. Był nim ks. Józef Skoczyński (lat 36), bardzo ceniony za swoją dotychczasową działalność duszpasterską i społeczną. Przed przybyciem do Stalowej Woli pracował jako katecheta w parafii Jeżowe. W Stalowej Woli ks. Skoczyński objął etat katechety w szkole podstawowej. Ponadto biskup zlecił mu budowę kościoła i organizowanie parafii.
W czasie II wojny światowej „zamieszkał w Ochronce Sióstr Służebniczek w Pławie, gdzie w 1940 r. przez pewien czas mieściła się siedziba Komendy Okręgu Rzeszowskiego Narodowej Organizacji Wojskowej (NOW), z którą związał się od samego początku. Współpracował z wydziałem propagandy Okręgu, pisząc artykuły propagandowe do pisma „Szczerbiec”. Po scaleniu  z Armią Krajową został Kapelanem Obwodu „Niwa” AK (Nisko – Stalowa Wola). Był nauczycielem tajnych kompletów dla licealistów i gimnazjalistów” (za: Fundacja KEDYW).
Był odważny. W czasie okupacji zwrócił się do Niemców z prośbą o przeniesienie drewnianego kościółka pochodzącego z 1802 roku ze wsi Stany do Stalowej Woli, na co uzyskał zgodę.  Poświęcenie kościoła pod wezwaniem św. Floriana  – Patrona hutników i strażaków odbyło się 12 grudnia 1943 r. W tym czasie Niemcy na górce przy Elektrowni rozstrzelali 10 Polaków . Jak wspominał ks. Skoczyński : „Poświęcono go nie tylko wodą święconą ale i krwią dwudziestu Polaków wywleczonych z lochów gestapo i rozstrzelanych w pobliskim lasku. Jako pamiątka męczeństwa narodu pozostanie ten pierwszy kościół otoczony czcią i miłością pokoleń”.(za: Cz. Hałaj „Niedziela”, edycja sandomierska 1/2008r.). Dzięki interwencji ks. Skoczyńskiego uratowano też życie 50 ludziom, którym groziła śmierć ze strony okupanta.
Od września 1945 do 13 marca 1948 ks. Józef Skoczyński, pełnił funkcję przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej w Stalowej Woli. On przedstawił wniosek, by wystąpić do władz w Warszawie o podniesienie Stalowej Woli do rangi miasta. Rozporządzeniem ministra administracji publicznej z 1 kwietnia 1946 r. Stalowa Wola uzyskała prawa miejskie z datą wsteczną od 1 kwietnia 1945. Po wojnie przyczynił też się do elektryfikacji Pława.  
Drewniany kościół św. Floriana w sytuacji szybko rozwijającego się miasta był za mały dla dużej rzeszy wiernych. W tej sytuacji w 1956 po wydarzeniach październikowych,  ks. Skoczyński podjął starania o budowę nowego kościoła. „Dnia 19 grudnia 1956 r. powstał Komitet Budowy Kościoła. Plac pod budowę świątyni poświęcono 27 października 1957 roku. Miesiąc później, 18 listopada, postanowiono rozpisać konkurs na projekt nowego kościoła. Wykonanie projektu zlecono ośmiu inżynierom. W wyniku konkursu wybrano projekt prof. J. Bogusławskiego z Warszawy. Konstruktorem został mgr inż. Konstanty Jankowski z Warszawy. Prace przy wznoszeniu nowego kościoła trwały do roku 1961, kiedy to władze wojewódzkie nakazały przerwać budowę. Przez następnych kilka lat w środku miasta niszczały ledwo co wzniesione elementy zewnętrzne nowego kościoła Matki Bożej Królowej Polski”( za: www.floriansw.sandomierz.opoka.org.pl).
Wyczerpany nadmiernym wysiłkiem przy budowie kościoła ks. Józef Skoczyński zapadł na nieuleczalną chorobę raka krtani i zmarł 20 listopada 1967 roku. Pogrzeb był wielką manifestacją religijną Jego życie i działalność upamiętnia tablica umieszczona w przedsionku kościoła św. Floriana i na frontonie kościoła MBKP.

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ