Kalendarium Historyczne

0
404

19.XII.2018 (Środa)

1283-We franciszkańskim kościele w Kaliszu odbyła się konsekracja na arcybiskupa gnieźnieńskiego Jakuba Świnki.

1666-W Bitwie pod Ścianą została pokonana polska dywizja konna pod dowództwem pułkownika Stanisława Machowskiego (Czas wojny Polski z połączonymi siłami Tatarsko-Kozackimi).

1803-Powstanie Liceum Krzemienieckiego (Pierwotnie ta szkoła nazywała się Gimnazjum Wołyńskie)

1807-Podział departamentów księstwa Warszawskiego na 60 powiatów poprzez królewski dekret.

1864-Aresztowanie przez Rosjan ostatniego naczelnika Warszawy Aleksander Waszkowski (Powstanie Styczniowe)

1914-Przekształcenie Legionu Zachodniego na I Brygadę Legionów Polskich.

1923-Powołanie drugiego rządu Władysława Grabskiego, jego najważniejszą reformą było wprowadzenie złotego jako narodową walutę w roku 1924.

1928-Podpisanie traktatu między Rzecząpospolitą Polską a ówczesnym cesarstwem Perskim (Obecne państwo Iran)

1942-W dniach 18 i 19 grudnia w szkoleniowym obozie Lager Kruszyna niedaleko Radomia Niemcy zabili 113 osób którzy stawiali opór i osób którzy chcieli podjąć próbę ucieczki, z związku z planowaną deportacją do obozu zagłady żydowskich jeńców. Kolejnych 13 zabito w czasie transportu do Jedlińska.

1945-Ojciec współczesnej elektroniki, dzięki jego metodzie otrzymania monokryształów możliwa jest produkcja układów scalonych na których opiera się produkcja urządzeń elektronicznych, dzięki jego opracowanej metodzie posiadamy telefony, telewizory, Komputery, Jan Czochralski mimo wyroku uniewinnienia przez Specjalny Sąd Karny w Łodzi od zarzutu “współpracy z niemieckimi władzami okupacyjnymi na szkodę osób cywilnych, względnie Państwa Polskiego” nie otrzymał zgody od senatu Politechniki Warszawskiej w celu powrotu do pracy na tej uczelni. Tym sposobem Czochralski został skazany na wykluczenie i walnie skazany na zapomnienie.

1949-Minister Obrony Narodowej Konstanty Rokosowski wydaje zarządzenie o utworzeniu Wojskowej Centrali Handlowej.

1959-Otwarcie Autostrady Poznańskiej w Szczecinie.

1962-W czasie powrotu z Brukseli rejsowy samolot PLL LOT Vickers Viscount rozbił się w czasie lądowania na lotnisku Okęcie w Warszawie, zginęło 33 osoby.

1972-Premiera filmu “Anatomia Miłości” w reżyserii Romana Załuskiego.

1982-Uchwalenie poprzez Radę Państwa zawieszenia stanu wojennego, które weszło w dniu 31 grudnia.

1989-Został pobity krajowy rekord temperatury w Tarnowie (Temperatura wynosiła +19 stopni Celsjusza)

2009-Henryk Muszyński Arcybiskup i metropolita gnieźnieński został wybrany na Prymasa Polski.

20.XII.2018 (Czwartek)

1261-Po oficjalnym zniesieniu klątwy przez papieża Urbana V z księcia wrocławskiego Bolesława II Rogatki, ukorzył się on pod wrocławską katedrą wraz ze setkami rycerzy przed biskupem Tomaszem I oraz wręczył jemu przywilej, który gwarantował pełny immunitet dla posiadłości biskupich, oraz także obiecał płacić przez okres sześciu lat płacić co roku po jednej grzywnie złota na budowę nowej katedry.

1409-Zawarcie antypolskiego sojuszu między Zakonem Krzyżackim z Królem Węgier Zygmuntem Luksemburskim.

1602-Erygracja seminarium krakowskiego przez Biskupa Bernarda Maciejowskiego.

1655-W czasie trwania oblężenia klasztoru Jasnogórskiego obrońcy pod przywództwem Stefana Zamojskiego dokonali wręcz brawurowego wypadu z twierdzy, którego udało się im zagwoździć dwa szwedzkie działa i wybili kopiących tam górników kopiących tunel pod Olkuszem (Potop Szwedzki).

1812-Sformowano poprzez zarządzenie władz księstwa warszawskiego lekkiej polskiej kawalerii o charakterze narodowej, ich członków nazwano krakusami.

1903-Poświęcenie Kościoła pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Różańcowej w podłódzkich Pabianicach.

1914-Zakończyła się Rosyjskim odparciem Bitwa nad Bzurą w okresie I wojny światowej.

1919-Powstanie PZPN (Polski Związek Piłki Nożnej)

1922-Drugim prezydentem w historii polski został wybrany przez Zgromadzenie Narodowe Stanisław Wojciechowski.

1934-Premiera filmu “Czarna Perła” w reżyserii Michała Waszyńskiego.

1938-Otwarcie w Zakopanem kolei liniowo-terenowej na Gubałówce.

1940-Miasto Katowice stało się stolicą niemieckiej prowincji Górnośląskiej (z niemieckiego: Gau Oberschlesien).

1942-W ramach odwetu za udzieloną pomoc przez mieszkańców ruchowi oporu, Oddziały niemieckie dokonały pacyfikacji wsi Rachodoszcze na Zamojszczyźnie, zabijając 46 osób (To wydarzenie było częścią pacyfikacji Zamojszczyzny w ramach programu Lebensborn).

1968-Ukazał się album Czesława Niemena “Dziwny jest ten świat”

1970-Na skutek wydarzeń z 17 grudnia został odsunięty od władzy Władysław Gomułka, a nowym sekretarzem KC PZPR został wybrany Edward Gierek, władza Gierka trwała 10 lat, w tym czasie znacznie rozbudował polską gospodarkę, zadłużając niestety państwo.

1981-Koniec strajku w porcie gdańskim im. Włodzimierza Lenina.

1991-Przyłączenie Polski do światowej sieci Internetu.

2012-Z fabryki Fiata w Tychach zjechał ostatni fiat panda, którego jego produkcję przeniesiono do Włoch.

21.XII.2018 (Piątek)

1409-Węgierski król Zygmunt Luksemburski wypowiada wojnę Polsce.

1686-Zaprzysiężenie we Lwowie traktatu pokojowego kończący IV wojnę polsko-rosyjską przez Króla Polski Jana III Sobieskiego.

1721-W rejonie zamku wieczornego w Górach Izerskich zamarzła zmierzająca na swój ślub para narzeczonych do kościoła ewangelickiego w Pobiednej.

1807-Wydanie przez władze księstwa warszawskiego dekretu grudniowego, który rozwijał czwarty artykuł konstytucji księstwa warszawskiego nadającego wszystkim osobistą wolność jego mieszkańcom.

1830-Gen. Józef Chłopicki dyktator powstania listopadowego dokonuje rozwiązania Rządu Tymczasowego i w jego miejsce powołał Radę Najwyższą Narodową.

1832-W tajemnicy przed zaborcą austriackim trumna ze zwłokami Tadeusza Kościuszki została umieszczona w marmurowym sarkofagu na Krakowskim Wawelu.

1894-Poświęcenie największej wówczas cerkwi w Królestwie Polskim św. Archanioła w Warszawie, została ona zburzona w roku 1923, przyczyną zburzenia tej cerkwi była całkowita wolność narodu polskiego od zaborcy rosyjskiego, a drugą przyczyną był zły stan cerkwi zniszczonej w czasie I wojny światowej.

1927-Powstanie Polskich Zakładów Lotniczych.

1939-Na okupowanych przez Związek Radziecki polskich kresach wschodnich wycofany z obiegu został polski złoty, z możliwością wymiany do 250 złotych na radzieckie ruble na osobę pracującą.

1944-Ostatnim dowódcą Armii Krajowej został mianowany Gen. Bryg Leopold Okulicki.

1948-W czasie pierwszego zjazdu PZPR na pierwszego sekretarza został wybrany Prezydent RP Bolesław Bierut.

1949-Udany oblot szybowca IS-4 Jastrząb.

1953-Skorzystanie przez Radę Państwa z prawa łaski wobec dwóch skazanych na kary długoletniego pozbawienia wolności za szpiegostwo dwóch francuskich obywateli Andre Simona Robineau i Gastona Drueta.

1969-Padł rekord najniższej temperatury w Warszawie (-24,8 stopni Celsjusza)

1976-Film “Inna” ma swoją premierę, reżyserem tego filmu była Anna Sokołowska.

1987-Film historyczny “Magnat” ma swoją premierę, reżyserem tego filmu jest Filip Bajon.

1991-Do Katowickiego sądu trafił akt oskarżenia przeciwko 24 biorącym czynny udział w pacyfikacji kopalni KWK “Wujek”.

2007-Polska razem z innymi Państwami Europy Środkowo-Wschodniej przystąpiła do strefy Schengen.

22.XII.2018 (Sobota)

1655-Zajęcie przez wojska szwedzkie miasta Elbląg (Potop Szwedzki)

1659-Kapitulacja szwedzkiej załogi twierdzy Gdańska Głowa.

1792-sformowanie Regimentu Pieszego pod im. Konfederacji Wolnych przez konfederatów targowickich.

1831-Port w Ustce przeszedł pod własność Prus.

1900-Znany polski poeta Henryk Sienkiewicz otrzymał akt własności w postaci majątku w Oblęborku (Obecnie tam się znajduje muzeum Henryka Sienkiewicza), ufundowanego przez społeczeństwo z okazji 25-lecia od rozpoczęcia jego pracy literackiej.

1906-Lokaut Łódzki, z tego powodu zostało pozbawionych pracy 30 tysięcy ludzi.

1914-Bitwa pod Łowczówkiem (I wojna światowa)

1924-W Munsterbergu (Ziębice) na Dolnym Śląsku dokonano aresztowania seryjnego mordercę i kanibala Karla Denkego. W tym samym dniu Denke popełnił samobójstwo.

1939-Ostatni prezydent Warszawy niewybrany w wyborach samorządowych wielki patriota, jego słowa walnie przyczyniły się do trwającej 20 dni obrony Warszawy Stefan Starzyński został zabity przez Gestapo w mieście 9 ewentualnie dzień wcześniej lub dzień później)

1942-Członkowie Krakowskiej Żegoty (Żydowskiej Organizacji Bojowej), obrzucili granatami przeznaczoną nur fur deutsche (Tylko dla Niemców) kawiarnię “Cyganeria”. Według różnych szacunków, zginęło wówczas od 7 do 10 oficerów niemieckich.

1944-82 Polaków zostało zamordowanych przez oddział UPA w Toustobabach na Wołyniu.

1945-W Krakowie przed Najwyższym Trybunałem Narodowym zakończył się pierwszy proces byłej załogi obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, 25 zostało skazanych na wyroki kary śmierci, z czego na 23 skazańcach wykonano wyroki kary śmierci, a pozostałym dwóm karę śmierci zamieniono na dożywotnie pozbawienie wolności, pozostałych skazano na dożywotnie pozbawienie wolności, innych po 15, 10, 5, 3 lata pozbawienia wolności jednego uniewinniono.

1958-W Wolinie pod Świnoujściem oddano do użytku most obrotowy.

1960-Sejm PRL przyjął poprawkę do konstytucji PRL, która ustaliła obowiązującą do czasów dzisiejszych liczbę posłów na 460.

1965-Podpisanie umowy licencyjną ze włoskim Fiatem na produkcję w Polsce fiata 125p (Dużego Fiata)

1970-Strajkujący w Szczecińskiej stoczni podpisali porozumienie z władzami wojewódzkimi, co oznaczało koniec wydarzeń grudniowych w Szczecinie.

1984-Powstała Inspekcja Robotniczo-Chłopska.

1985-Wybuch metanu w KWK”Wałbrzych, 18 tam pracujących zginęło, a dziesięciu zostało rannych.

1990-Lech “Bolek” Wałęsa został zaprzysiężony na prezydenta RP

2000-Prezesem MBP został ojciec polskiej biedy Leszek Balcerowicz.

2005-Aleksander Kwaśniewski przestał pełnić obowiązki prezydenta RP.

23.XII.2018 (Niedziela)

1595-Papież Klemens VII swoją bullą Magnus Dominius et laudabilis zatwierdził Unię brzeską.

1791-Na zabranych ziem polskich przez zabór rosyjski caryca Katarzyna II Romanow, ustanowiła tam tak zwaną strefę osiedlenia, w której wolno było mieszkać Żydom.

1806-Zwycięstwo wojsk francuskich nad armią rosyjską w bitwie pod Czarnowem (IV Koalicja antyfrancuska)

1884-Ukazało się pierwsze wydanie powieści historycznej Potop Henryka Sienkiewicza w Warszawskim dzienniku “Słowo”

1898-Na ulice miasta Łódź wyjechały pierwsze tramwaje elektryczne.

1918-Sformowanie Flotylli Wiślanej, dająca swój początek w rozwoju polskiej marynarki wojennej.

1920-Utworzono województwa w południowo-wschodnim krańcu polski (Krakowskie, Lwowskie, Tarnopolskie i Stanisławowskie).

1939- W ramach akcji AB Niemcy w Lublinie rozstrzelali 10 miejscowych przedstawicieli inteligencji i duchowieństwa.

1944-Została dokonana przez oddział SS pacyfikacja wsi Ochotnica Dolna w powiecie nowotarskim, zabijając 56 mieszkańców wsi.

1959-Swoją premierę miał film ”Cafe pod nogą”, reżyserem filmu był Bronisław Brok.

1970-Piotr Jaroszewicz został wybrany na stanowisko premiera PRL.

1973-Premiera serialu historycznego “Czarne Chmury” w reżyserii Andrzeja Konica.

1981-Pacyfikacja Huty Katowice, wprowadzenie przez rząd Stanów Zjednoczonych sankcji gospodarczych przeciwko Polsce (Czas trwania Stanu Wojennego).

1982-Rząd podjął uchwałę o budowie pierwszego metra zarówno w Warszawie jak i w całej Polsce.

1988-Przyjęta została przez sejm PRL ustawa wilczka.

1991-Jan Olszewski został premierem Polski.

1995-Aleksander Kwaśniewski został zaprzysiężony na urząd prezydenta RP, pięć lat później został ponowny zaprzysiężony tym razem na drugą kadencję.

2005-Zaprzysiężenie Lecha Kaczyńskiego na prezydenta RP.

24.XII.2018 (Wigilia Bożego Narodzenia, Poniedziałek)

1287-Armia mongolska pod wodzą Nogaja rozpoczęła Oblężenie Krakowa (Czas III najazdu Mongołów na Polskę)

1529-Ogłoszenie przez sejm w Piotrkowie inkorporację Mazowsza od Polski.

1637-Przyszły dowódca Powstania Chmielnickiego Bogdan Chmielnicki podpisuje akt kapitulacji powstania Pawluka.

1692-Konsekracja 14 pierwszych benedyktynek ormiańskich przez Arcybiskupa Lwowskiego obrządku ormiańskiego Wartena Hunaniana.

1807-Powołanie w Księstwie Warszawskim Rady Stanu Księstwa Warszawskiego.

1898-Odsłonięcie pomnika Adama Mickiewicza w Warszawie.

1927-Całkowite spalenie zameczku prezydenckiego w Wiśle.

1936-Arcybiskup Filippo Cortesi został nuncjuszem apostolskim w Polsce.

1939-W Siedlcach na Mazowszu całkowicie została spalona żydowska synagoga.

1942-Około 60 Polaków zostało zabitych przez Ukraińskich Szowinistów we wołyńskiej wsi Połonka.

1944-89 Polaków zostało zamordowanych przez Ukraińskich Szowinistów w podolskiej miejscowości Ihrowica.

1951- 7 górników zginęło w wyniku katastrofalnego wybuchu metanu i pyłu węglowego w KWK “Mysłowice”.

1955-Zostało nadane imię Adama Mickiewicza Uniwersytetowi Poznańskiemu.

1975-Premiera filmu telewizyjnego “Niespotykanie spokojny człowiek” reżyserem filmu był Stanisław Bareja.

1980-Premiera serialu historycznego “Królowa Bona” reżyserem jest Janusz Majewski.

1984-Premiera serialu kostiumowego “Rycerze i Rabusie” reżyserem był Tadeusz Junak.

1997-Premiera pierwszego polskiego serialu w gatunku sitcom 13 posterunek w reżyserii Macieja Ślesickiego.

1998- W elektrowni Turów doszło do jednej z największych awarii w polskim przemyśle energetycznym. Prawie całkowitemu zniszczeniu uległ blok energetyczny numer 5 o mocy 200 MW, uszkodzonych także zostało wiele urządzeń sąsiednich jednostek wytwórczych, wyłączono większość generatorów, a w samej maszynowni doszło do groźnego pożaru.

25.XII.2018 (Boże Narodzenie, Wtorek)

1025-Po śmierci swojego ojca Bolesława Chrobrego, na króla Polski został koronowany jego syn Mieszko II Lambert.

1076-Koronacja na króla Polski w Gnieźnie Bolesława II Szczodrego.

1519-Hetman wielki koronny Maciej Firlej wkroczył na czele 7,5 tysiąca armii na tereny Prus Zakonnych (Wojna Polski z Prusami).

1659-Doszło do spalenia Zabłudowa i wymordowania jego mieszkańców zgromadzonych na mszy świętej przez wojska rosyjskie pod wodzą Iwana Chowańskiego.

1815-Pierwszym namiestnikiem Królestwa Polskiego został Józef Zajączek.

1825-Powstanie muzeum książąt Lubomirskich (Obecnie siedziba muzeum znajduje się we Wrocławiu).

1881- W czasie trwania mszy świątecznej w kościele świętego krzyża w Warszawie wybuchła panika spowodowana fałszywym alarmem, w którym w czasie ucieczki zadeptanych zostaje 20 osób. Plotka o alarmie fałszywym przez przyłapanego Żyda na kradzieży kieszonkowej walnie doprowadziła do pogromu, w którym to zginęły dwie osoby, 24-czterech zostało rannych, a ponad 10 tysięcy Żydów poniosło znaczne straty finansowe.

1914-Koniec bitwy pod Łowczówkiem (I wojna światowa)

1916-Na rok przed swoją abdykacją Car Rosji Mikołaj II Romanow   wydał ukaz, w którym zawarta jest obietnica utworzenia niepodległej Polski.

1939-Podpalenie przez Niemców synagogi w Częstochowie.

1943-Ponad 40 Polaków zostało zamordowanych przez Ukraińskie UPA w miejscowości Janówka.

1945-Rozpoczęcie emisji programu polskiego radia Szczecin.

1956-Wznowiono wydawanie “Tygodnika Powszechnego”

1965-Premiera filmu “W reżyserii Haliny Bielińskiej, Premiera wyreżyserowanego przez Stanisława Bareję serialu kryminalnego “Kapitan Sowa na tropie”

1970-Na programie III Polskiego Radia zostało wyemitowane premierowe wydanie magazynu satyrycznego “Ilustrowany Tygodnik Rozgrywkowy.

1975-W miejscowości Połaniec w ówczesnym województwie Tarnobrzeskim doszło do potwornej zbrodni.

1990-Ratyfikacja przez Polskę Układu o Współpracy Patentowej.

2010- Emisja przez TVP2 ostatniego odcinka serialu “Złotopolscy”

2014-Wchodzi do życia ustawa o prawach konsumenta.

Po wydarzeniach z 17 grudnia 1970 roku, w dniu 20 grudnia Władysław Gomułka zostaje odsunięty od władzy, a nowym wybranym I sekretarzem KC PZPR został wybrany Edward Gierek, rozpocznie on trwającą 10 lat epokę Gierka. źródło zdjęcia pl.wikipedia.com
21 grudnia 1944 roku ostatnim komendantem Armii Krajowej został Gen. Bryg Leopold Okulicki. Źródło zdjęcia pl.wikipedia.com
22 grudnia 1965 została podpisana umowa licencyjna na produkcję modelu 125p w Polsce między Włoskim Fiatem a Polskim rządem. źródło zdjęcia pl.wikipedia.com
99 lat temu w 20 grudnia założono Polski Związek Piłki Nożnej. Źródło zdjęcia: www.polski-sport.pl
19 grudnia 1945 roku-Ojciec współczesnej elektroniki, dzięki jego metodzie otrzymywania monokryształów możliwa jest produkcja układów scalonych na których opiera się współczesna elektronika, dzięki jego wynalazku posiadamy telefony, telewizory, Komputery, Jan Czochralski mimo wyroku uniewinnienia przez Specjalny Sąd Karny w Łodzi od zarzutu “współpracy z niemieckimi władzami okupacyjnymi na szkodę osób cywilnych, względnie Państwa Polskiego” nie otrzymał zgody od senatu Politechniki Warszawskiej w celu powrotu do pracy na tej uczelni. Tym sposobem Czochralski został skazany na wykluczenie i walnie skazany na zapomnienie. Źródło zdjęcia: www.pomorska.pl
Ostatni niewybrany w wyborach samorządowych przedwojenny prezydent Warszawy Stefan Starzyński, gdyby nie wybuch II wojny światowej znacznie by rozbudował Warszawę, czasie 20 dni obrony Warszawy w roku 1939 codziennie przemawiał, aby zmotywować obrońców do dalszej obrony stolicy przed atakującymi co raz bardziej Niemcami nie mal ze wszystkich stron. Został rozstrzelany w Warszawie w dniu 22 grudnia 1939 roku. Źródło zdjęcia www.polskieradio.pl

 

Kalendarium opracował Jacek Furman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz