Niżańsko-Stalowowolska lista katyńska-ku pamięci Henryka Kucy

0
809

Był synem Jakuba Kucy i Karoliny Kuca z domu rodzinnego Puka. Przyszedł na świat 6 czerwca 1908 roku (111 lat temu) w Nowym Jorku (Stany Zjednoczone). Przed wybuchem I wojny światowej powrócił razem ze swoimi rodzicami do położonego w Galicji Rozwadowa i tam również zamieszkali. W tym miasteczku ukończył szkołę powszechną, a następnie w 1930 roku w Gimnazjum w Nisku zdał maturę. Swoją służbę wojskową po raz pierwszy odbył w Szkole Podchorążych Rezerwy w Gródku Jagiellońskim (Po 1945 roku Gródek Jagielloński razem ze Lwowem, Grodnem i Wilnem znalazł się w granicach ZSRR, a obecnie ta miejscowość się znajduje na Ukrainie, niedaleko od granicy z Polską), zdobywając tam stopień kaprala podchorążego. W latach 30-tych XX wieku, odbywał regularne ćwiczenia wojskowe, 1 stycznia 1934 roku po ukończeniu tych ćwiczeń uzyskał stopień podporucznika ze starszeństwem. Przez dwa lata (1932-1934) odbywał praktykę w rozwadowskim magistracie, a po ukończeniu kursu sekretarzy gmin zbiorowych został zatrudniony jako sekretarz gminy Charzewice (od 1975 roku dzielnica Stalowej Woli). W sierpniu 1939, kiedy to wojna była już nieunikniona Kuca został zmobilizowany do znajdującego się w Jarosławiu 3. Pułku Piechoty Legionów, tam otrzymał przydział w ramach tak zwanego. Nadwyżek mobilizacyjnych do batalionu marszowego. 1 września, godzina 4.45 pancernik szkolny Schlezwik-Holstein wystrzelił swoje pierwsze pociski w stronę polskiej składnicy wojskowej, która znajdowała się na Westerplatte, równocześnie Wehrmacht wyruszył z ponad 1900 km granicy Polsko-Niemieckiej, zbombardowany został przygraniczny Wieluń. Henryk Kuca brał udział w walkach o utrzymanie linii wzdłuż rzeki San w rejonie Jarosławia i Radymna. Potem ten batalion wycofał się w kierunku Puszczy Różanieckiej i tam jego Pułk został rozwiązany. H. Kuca podobnie jak pozostali żołnierze byłego już 3. Pułku nie złożył broni, lecz 16 września razem z jednym z pododdziałów 2 Dywizji Piechoty Legionów rozpoczął marsz w kierunku Tarnopola (W 1939 Tarnopol był stolicą województwa Tarnopolskiego). 17 Września o 3.30 czasu polskiego (5.30 czasu Moskiewskiego) do wojny przeciwko Polsce włączył się Związek Radziecki, realizując jeden z podpunktów tajnego protokołu zawartego 23 sierpnia 1939 roku paktu Ribbentrop-Mołotow. Rankiem 18 września jego oddział został okrążony przez wojska Armii Czerwonej i rozbrojony w pobliżu miejscowości Załoźce. Po dostaniu się do sowieckiej niewoli Kuca znalazł się w obozie jenieckim w Żytomierzu niedaleko Równego, a następnie został przeniesiony przez enkawudzistów do więzienia specjalnego NKWD znajdującego się w Kozielsku. Prawdopodobnie on został wywieziony pierwszym transportem do najpierw stacji Gniezdowo, gdzie z tej stacji było już nie daleko do lasu śmierci, inaczej mówiąc był to las katyński. Został zamordowany w kwietniu 1940 roku.

Jacek Furman

ZOSTAW ODPOWIEDŹ